Podczas wywiadu z Wójtem Żabiej Woli – Piotrem Rybką poruszyliśmy temat planów zagospodarowania centrów czterech miejscowości: Żabia Wola, Skuły, Żelechów, Ojrzanów. Koncepcja ta, będąca wynikiem spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami została właśnie przedstawiona do konsultacji radnym.

Warto zaznaczyć, że opracowanie przedstawiane Radzie Gminy jest roboczą wersją koncepcji urządzenia przestrzeni publicznej w czterech miejscowościach gminy. Projekt stawia sobie trzy cele:

  1. uporządkować centra miejscowości tworząc urządzone place z zielenią, miejscami do siedzenia i zadaszeniami dla umieszczania ogłoszeń, kiosków, okazjonalnego handlu;
  2. budować chodniki i reperować drogi oraz tworzyć pieszo-rowerowe połączenia pozwalające na skróty dojść/dojechać do głównych funkcji publicznych (szkoły, żłobki, przedszkola, kościoły) zaczynając od centrów miejscowości i poruszając się w działaniach ku ich peryferiom;
  3. nadać lub przywrócić każdemu z centrów charakter ze szczególnym podkreśleniem dostępu do otwartego krajobrazu.

Proponowane zadania dotyczą głównie dróg powiatowych w połączeniu z gminnymi, przy czym określają także urządzenie zieleni i kształt węzłów zwiększając bezpieczeństwo ruchu i rozwiązując problem deficytu miejsc postojowych. Przedstawiona koncepcja niesie ze sobą zakres interwencji we własności publiczne oraz prywatne, a ma pozwolić uzyskać efekt uporządkowania przestrzeni wspólnej, za którą odpowiada Wójt i Rada. Jednocześnie załączone są do opracowania szersze materiały dotyczące projektowanych zmian, z których władze gminy zrezygnowały wobec licznych protestów.

Koncepcja dostępna jest pod linkiem: Koncepcja zagospodarowania centrum czterech miejscowości do konsultacji Rady Gminy (104MB!)

Jakie są Państwa opinie na temat proponowanych rozwiązań?

 

Polub nas na Facebook