Pierwsza, inauguracyjna Sesja Rady Gminy Żabia Wola w kadencji lat 2018-2023, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II w celu złożenia ślubowania przez Radnych oraz nowo wybranego Wójta Gminy, odbyła się w dniu 22 listopada 2018 w Domu Kultury w Żabiej Woli.

Podczas posiedzenia Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli Pani Ewa Grzywna wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Żabia Wola, radnym wybranym w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października br.

Następnie po odczytaniu roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.", Radny Senior Pan Roman Olczak odczytał imiona i nazwiska radnych, którzy powstali i wypowiedzieli według swojego wyboru, słowo „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”, potwierdzając tym samym objęcie mandatu radnego.

Po zaprzysiężeniu Radnych Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli wręczyła Panu Piotrowi Rybce zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Żabia Wola, stanowiące potwierdzenie wyboru dokonanego przez Mieszkańców Gminy w wyborach bezpośrednich przeprowadzonych w II turze wyborów samorządowych w dniu 4 listopada 2018 r.

Obejmując urząd Wójta Gminy Żabia Wola Pan Piotr Rybka złożył wobec Rady Gminy uroczyste ślubowanie, że dochowa wierności prawu, a powierzony mu urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Żabia Wola, zakończone słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.

Zgodnie z porządkiem obrad, zaproponowanym w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Warszawie II, w czasie I Sesji Rady Gminy Żabia Wola VIII kadencji Radni w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy.

W kadencji 2018-2023 Przewodniczącą Rady Gminy została Pani Anna Filipowicz, na którą zagłosowało 8 Radnych z 15-osobowej Rady Gminy. Jej kontrkandydat Pan Mariusz Sztompka otrzymał 7 głosów.

Funkcje Wiceprzewodniczących Rady będą pełnili Pan Roman Olczak, Pani Magdalena Radomińska oraz Pan Mariusz Sztompka, na których swój głos w wyborach tajnych oddało odpowiednio 11, 13 i 14 Radnych.

Polub nas na Facebook