W miniony poniedziałek w Urzędzie Gminy w Żabiej Woli dyrektorom szkół przekazane zostały tablety, które będą mogły być wykorzystane przez uczniów i nauczycieli podczas nauczania zdalnego.

Nie każdy uczeń ma bezproblemowy dostęp do komputera czy tabletu. Dlatego doposażenie szkół w sprzęt do realizacji nauczania zdalnego jest szczególnie ważne w dynamicznie zmieniającej się w ostatnich tygodniach sytuacji zagrożenia Covid 19.

Każda ze szkół otrzymała 21 tabletów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: ”Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Zakup został w całości sfinansowany z otrzymanego w ramach programu wsparcia (kwota 70 000 zł.).

 

Polub nas na Facebook