W trosce o jakość powietrza

Gmina Żabia Wola zakupi cztery sensory pomiarowe do analizy parametrów jakości powietrza. Urządzenia zamontowane zostaną przy szkołach podstawowych w Skułach, Ojrzanowie i Józefinie oraz przy Urzędzie Gminy w Żabiej Woli. Ich głównym zadaniem będzie pomiar dobowego i godzinowego stężenia pyłu zawieszonego PM 10, będącego mieszaniną zawieszonych w powietrzu cząsteczek rakotwórczych metali ciężkich.

PM 10 może być przyczyną ataków kaszlu, świszczącego oddechu, pogorszenia stanu zdrowia osób z astmą, a także wywołać może ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. Negatywny wpływ PM 10 na układ oddechowy pośrednio wpływa na pracę całego organizmu, zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu.

Oprócz monitoringu jakości powietrza tj. pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, związków organicznych oraz dwutlenku węgla, czujniki będą również rejestrowały warunki środowiskowe: temperaturę, punkt rosy, ciśnienie oraz wilgotność. Pozwolą także na stworzenie banku danych statystycznych z pomiarami, które zostaną w przystępny sposób zaprezentowane na mapie i w formie wykresów na stronie internetowej. W razie potrzeby zaalarmują również o przekroczeniu stanów mierzonych wartości.

Oprócz sensorów pomiarowych zakupione zostaną także wyświetlacze LED i aplikacja MeteoAlert, umożliwiająca wyświetlanie danych z czujników na urządzeniach mobilnych typu smartfon.

Ponadto w ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu uświadomienie mieszkańcom, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na ich życie i zdrowie.

Zadanie pn. „System wspomagający zarządzanie jakością powietrza wraz z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców na terenie Gminy Żabia Wola” jest finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Wysokość dotacji pozyskanej na realizację zadania wynosi 30 000 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych.

Polub nas na Facebook