Wójt Gminy Żabia Wola zaprasza na kursy językowe

Kursy skierowane do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych.

Realizacja: wrzesień 2020 – luty 2022
Odpłatność: 25 groszy za godzinę (tj. 45 zł za kurs)
Wnoszone przez uczestników opłaty będą stanowiły wkład własny w projekcie i przeznaczone będą na częściowe pokrycie kosztów zewnętrznych egzaminów językowych

Oferujemy
180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym

Gwarantujemy
• wysoki poziom merytoryczny zajęć
• grupy o małej liczbie uczestników
• kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
• bezpłatne materiały szkoleniowe

Preferowane osoby
• o niskich kwalifikacjach
• zamieszkujące na wsi
• w wieku 50+
• z niepełnosprawnością
• które nie uczestniczyły we wsparciu oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020.

Zapisy i informacje: 
Urząd Gminy w Żabiej Woli
ul. Wiejska 2f, 96-321 Żabia Wola
Pokój nr 11
Tel.: 46 858 27 30 lub 514-270-684

MOJE KOMPETENCJE – MÓJ SUKCES
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polub nas na Facebook