Wojewoda Mazowiecki wyznaczył datę wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żabia Wola. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 13 września 2020 r. w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 9 w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego, który złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji.

Kalendarz wyborczy dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola.

Granice okręgu wyborczego, w których odbędą się wybory obejmują część miejscowości Osowiec tj. ulice: Akacjowa, Aroniowa, Bajkowa, Baziowa, Białodrzewu, Bluszczowa, Bukszpanowa, Czeremchy, Gałązki, Jarzębinowa, Jasna, Kalinowa, Kwiatowa, Leśnej Ciszy, Leśny Zakątek, Leśnych Skrzatów, Lisia, Lotnicza, Magiczna, Myśliwiecka, Nad Stawem, Olszowa, Rodzinna, Rybna, Rzeczna, Sarenki, Sąsiedzka, Słoneczna, Smugowa, Sosnowa, Szkolna, Wierzbowa, Wilcza oraz Zająca.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II do dnia 20 lipca 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5/wejście B pok. 42 w godzinach pracy, tj. od 8:15 do 16:15.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostaną przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II, będą mogli w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. do godz. 16:15 zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Żabiej Woli.

Polub nas na Facebook