Zakończenie budowy kanalizacji w Osowcu

Długo wyczekiwana inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Osowcu dobiega końca. Już niebawem kolejni Mieszkańcy jednej z największych miejscowości w Gminie Żabia Wola będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury.

Realizacja inwestycji pn. „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osowiec” ma ogromne znaczenie dla Mieszkańców, którzy od dawna czekali na poprawę warunków sanitarnych w swoich domach. To ważny krok w poprawie jakości życia Mieszkańców Osowca i dbałości o środowisko naturalne. Dzięki nowej kanalizacji zyskają pewność, że ich ścieki będą odpowiednio odprowadzane i oczyszczane, co korzystnie wpłynie na środowisko naturalne.

Przewidywany termin uzyskania decyzji na użytkowanie nowej sieci kanalizacyjnej to 18 marca 2024 r., co oznacza, że już niedługo właściciele nieruchomości będą mogli podłączyć do niej swoje domy.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków o przyłączenie się do nowej sieci kanalizacyjnej.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.zabiwola.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żabia Wola: www.bip.zabiawola.akcessnet.net. Formularz w wersji papierowej można również otrzymać w Sali Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Żabia Wola (Żabia Wola ul. Główna 3).

Procedura podłączenia do kanalizacji:

Krok 1
Złożenie w urzędzie gminy wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wraz z załącznikami - wniosek dostępny jest na stronie:
https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/index.php?idg=6&id=593&x=132&y=34    
lub w Sali Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Żabia Wola ul. Główna 3.

Krok 2
Po uzyskaniu warunków przyłączenia należy uzyskać warunki techniczne od eksploatatora, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

Krok 3
Po uzyskaniu wyżej wymienionych dokumentów Właściciel nieruchomości zleca uprawnionemu projektantowi sporządzenie planu sytuacyjnego przyłącza kanalizacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Następnie zatrudnia uprawnionego wykonawcę w tym zakresie.

Krok 4
O terminie budowy należy zawiadomić eksploatatora oraz inspektora nadzoru, a po zakończeniu prac uzyskać protokół odbioru.

Krok 5
Należy zlecić inwentaryzację geodezyjną wybudowanego przyłącza.

Krok 6
Złożenie wniosku o podpisanie umowy na odbiór ścieków do Urzędu Gminy w Żabiej Woli.
Do wniosku należy dołączyć następującą dokumentację:
- plan sytuacyjny,
- oświadczenie wykonawcy
- protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego
- inwentaryzację geodezyjną.

Krok 7
Procedura kończy się podpisaniem umowy na odbiór ścieków.


„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola w miejscowości Osowiec”
współfinansowana ze środków zewnętrznych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz w ramach środków krajowych dofinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dla zadania inwestycyjnego „Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żabia Wola – poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy”
Wkład własny pochodzi z obligacji, które Gmina Żabia Wola zdecydowała się wyemitować na zadania inwestycyjne.

 

Polub nas na Facebook