Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego śladem ubiegłych lat również w tym roku pozyskała zewnętrzne fundusze na realizację działań w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie. W tegorocznym Programie FIO 2019 stowarzyszenie zajęło bardzo wysokie 8. miejsce i dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zrealizuje projekt pn. „Być jak… mistrz – historia zaklęta w ginących zawodach pracowników dawnej żyrardowskiej fabryki lnu". Poprzemysłowe hale Muzeum ponownie usłyszą dźwięk krosien…

Projekt „Być jak… mistrz” jest inicjatywą edukacyjną, polegającą na zaangażowaniu mieszkańców do czynnego udziału w cyklu bezpłatnych warsztatów poświęconych poprzemysłowej tradycji Żyrardowa jako najpotężniejszego niegdyś ośrodka przemysłu lniarskiego. Będzie to cykl pięciu warsztatów pn. „Być jak mistrz”, „Być jak wiązacz osnów”, „Być jak tkaczka”, „Być jak szwaczka” oraz „Pokazowe warsztaty z tkania na krośnie mechanicznym”, podczas których uczestnicy nabędą podstawową wiedzę nt. prac wykonywanych przez dawnych robotników żyrardowskiej fabryki oraz przyczynią się do uruchomienia niedziałającego krosna tkackiego.

Warsztaty odbędą się w okresie czerwiec-wrzesień 2019 r. na halach Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, jednej z najważniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w regionie. Zostaną poprowadzone przez wykwalifikowanych dawnych pracowników fabryki lnu na zabytkowych maszynach stanowiących ekspozycję Muzeum i jedyną spuściznę po dawnych zakładach. Ze względu na brak możliwości ponownego uruchomienia fabryki realizacja projektu pozwoli przywrócić pamięć o ginących zawodach.

- Realizacja projektu stanie się pewnym elementem rewitalizacji miejsca. Uruchomienie cyklu warsztatów zaangażuje mieszkańców do poznawania lokalnego dziedzictwa oraz przyczyni się do ochrony zabytków i podtrzymania ginących tradycji – mówi Jacek Czubak, Prezes LOT MZ.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to rządowy program dotacyjny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów mających na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Wyniki tegorocznego programu okazały się wielkim sukcesem żyrardowskiego stowarzyszenia. Na ponad 2390 wniosków złożonych w priorytecie 2. Aktywne społeczeństwo, Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego uplasowała się na 8. miejscu (natomiast pod względem województw znalazła się na 1. miejscu w województwie mazowieckim), otrzymując dofinansowanie w kwocie 54 680,00 zł. Na pierwszym etapie wniosku oceniano pomysł. Żyrardowska inicjatywa otrzymała najwyższą kategorię „S” (tylko 41 wniosków zakwalifikowano do tej kategorii), tj. „pomysł szczególnie wartościowy, rekomendowany do dofinansowania w pierwszej kolejności”.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Żyrardowski projekt w czołówce ogólnopolskiego Programu FIO 2019