W dniu 15 lutego 2012 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni, w trakcie którego podjęto uchwały w sprawach: odwołania obecnego likwidatora Adama S., wyboru nowego likwidatora - został nim Andrzej Manowski, odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania nowego składu Rady Nadzorczej.

Do Rady Nadzorczej powołano: Halinę Białas, Edwarda Jakubowskiego, Grażynę Kalisiewicz, Andrzeja Kuczyńskiego, Zbigniewa Skoblewskiego, Urszulę Smoleńską, Małgorzatę Szymańską, Janinę Szlagę i Tadeusza Wysockiego. Przewodniczącym RN został Tadeusz Wysocki.

W czerwcu 2010 r. na portalu zamieściliśmy artykuł „Grodziska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - sprawa dla prokuratora”.  Po zebraniach grup członkowskich, na które byłam zaproszona - informowałam o nieprawidłowościach w tej Spółdzielni. W lipcu 2011 r., w artykule „Grodziska Samopomoc Chłopska - sprawy ciąg dalszy”, pisałam o korzystnym dla członków Spółdzielni wyroku Sądu Apelacyjnego.

Miło mi poinformować Czytelników Obiektywnej Gazety Internetowej, że Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim poważnie potraktowała pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni i po przeprowadzonym dochodzeniu oraz zebraniu w sprawie materiałów dowodowych, a także uzyskaniu opinii biegłego rzeczoznawcy, w październiku 2011 r. wydała 2 postanowienia dotyczące:

  1. Adama S., podejrzanego, że działając wspólnie z Romanem K. i pozostałymi członkami RN,  bezprawnie wyprowadził majątek Spółdzielni w kwocie 15 442 000 zł. do spółki Futura G.M., nakazując mu powstrzymanie się od działalności w Spółdzielni i spółce Futura G.M . Ponadto prokurator zastosował poręczenie majątkowe.
  2. Romana K. podejrzanego, że działając wspólnie z Adamem S. i pozostałymi członkami RN,  bezprawnie wyprowadził majątek Spółdzielni w kwocie 15 442 000 zł. do spółki Futura G.M., nakazując mu powstrzymanie się od działalności w Spółdzielni i spółce Futura G.M.

W następstwie powyższych faktów, Sąd Rejonowy w Warszawie ustanowił Kuratora RSRH „Samopomoc Chłopska”. Został nim Andrzej Manowski.
Otwierając Zebranie, Kurator przedstawił zebranym jego cel i powód, przeczytał postanowienia Prokuratury, stwierdził ważność zebrania (prawidłowość zwołania i obecność 26 Przedstawicieli wybranych na zebraniach dwóch grup członkowskich: w Milanówku - 8 stycznia i w Grodzisku Maz. – 18 stycznia). Następnie wybrano Przewodniczącego Zebrania – Tadeusza Wysockiego, Sekretarza – Andrzeja Kuczyńskiego, Protokolanta – Zbigniewa Kijewskiego oraz 2 Mężów Zaufania: Annę Bodych i Edwarda Jakubowskiego. Kurator Andrzej Manowski zapoznał zebranych z  projektem Regulaminu Zebrania. Regulamin ten zatwierdzono w głosowaniu jawnym - jednogłośnie. Jednogłośnie wybrano również skład Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej.

Następnie w głosowaniu tajnym podjęto 4 uchwały:

  • Uchwałę nr 1 – odwołanie obecnego Likwidatora Adama S., z powodu wydania nakazu prokuratorskiego, powstrzymania się od działalności w Spółdzielni, w tym  zajmowania stanowiska likwidatora – jednogłośnie;
  • Uchwałę nr 2 –  wybór nowego Likwidatora – wybrano Andrzeja Manowskiego – jednogłośnie. Zgłoszony drugi kandydat - Tadeusz Wysocki nie zgodził się na kandydowanie, twierdząc, że przy Andrzeju Manowskim czuje się niekompetentny. Andrzej Manowski, dziękując zebranym za zaufanie, stwierdził, że ma świadomość ogromu trudnych i kontrowersyjnych spraw i problemów z przejęciem materiałów Spółdzielni od Adama S., ale uważa, że powinien podjąć się tej funkcji, choć zdaje sobie sprawę, iż na kilka lat traci posiadaną „swobodę”. Dotychczas jako audytor pracuje 4-5 miesięcy w roku. Ponadto zobowiązał się, że odzyskany majątek Spółdzielni uczciwie i sprawiedliwie rozdzieli pomiędzy członków, będących w rejestrze;
  • Uchwałę nr 3 – odwołanie członków RN przed upływem kadencji, z powodu wydania nakazu prokuratorskiego powstrzymania się od działalności w Spółdzielni, w tym  zajmowania stanowiska członka RN – jednogłośnie,
  • Uchwałę nr 4 –  wyboru nowego składu RN – wybrano 9 członków, wymienionych we wstępie do artykułu, z 13 zgłoszonych. Przed wyborami wszyscy członkowie przedstawili się, informując o swoim wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Większość z nich to wieloletni członkowie Spółdzielni, pracujący w administracji lub działający w organach samorządowych Spółdzielni, świetnie znający jej problemy.

Wszystkim wybranym gratuluję wyboru i życzę sukcesów.

Jednocześnie dziękuję za zaufanie, potwierdzone zaproszeniem mnie na Zebranie Przedstawicieli i miłe słowa wypowiedziane pod adresem portalu. Okazuje się, że o tym, co się dzieje w Grodziskiej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” dowiedzieli się mieszkańcy różnych miast w Polsce. Mówił o tym na początku Zebrania Przedstawicieli - Kurator Andrzej Manowski. Miło mi Państwa poinformować, że oba artykuły cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Przeczytało je ponad 25 000 osób. Wiele z tych osób zadało sobie trud i wpisało bardzo interesujące komentarze.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: