Prezentujemy planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki oraz sieci innych form wychowania przedszkolnego uchwalony na XXIV sesji w dniu 27 czerwca 2012r.
Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki, w których zapewnia się dzieciom odbycie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
Obowiązek ten  można realizować:
 1. W publicznych przedszkolach:
  1. Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały, ul. L. Zondlca 5, Grodzisk Mazowiecki,
  2. Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Górna 12, Grodzisk Mazowiecki,
  3. Przedszkole Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki,
  4. Przedszkole Nr 7 im. Wróbelka Elemelka, ul. Kopernika 15, Grodzisk Mazowiecki.
 2. W oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych:
  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Bartniaka 13A, Grodzisk Mazowiecki,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Konopnickiej, ul. Westfala 3, Grodzisk Mazowiecki,
  3. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefy Joteyko, ul. Zielony Rynek 2, Grodzisk Mazowiecki,
  4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Szarych Szeregów, ul. Sportowa 31, Grodzisk Mazowiecki,
  5. Szkoła Podstawowa im. dra Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
  6. Szkoła Podstawowa im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym, ul. ks. M. Oziębłowskiego 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
  7. Szkoła Podstawowa w Książenicach, al. E. Marylskiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Ustala się następującą sieć publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Grodzisk Mazowiecki:
 1. Punkt Przedszkolny Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Bartniakal3A,
 2. Punkt Przedszkolny Nr 4 przy Szkole Podstawowej w Adamowiźnie, ul. Osowiecka 33,
 3. Punkt Przedszkolny Nr 5 przy Szkole Podstawowej w Izdebnie Kościelnym, ul. ks. M. Oziębłowskiego 9,
 4. Punkt Przedszkolny Nr 6 przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grodzisku Mazowieckim, Natolin 31,
 5. Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Książenicach, al. E. Marylskiego 3.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: