Mieszkańcy Baranowa w tym roku również będą mogli liczyć na realizację kolejnych inwestycji. Radni podjęli decyzję o przyjęciu planu budżetu na 2022 r., w którym wydatki majątkowe stanowią 16% wydatków ogółem.

Uchwalony przez radnych Baranowa budżet gminy na 2022 r. zakłada, że dochody wyniosą 26 918 957 zł, a zaplanowane wydatki to kwota w wysokości 30 842 676 zł. W budżecie zaplanowano również realizację zadań inwestycyjnych, na które przeznaczy się 5 001 729 zł. Największa kwota zapisana została w dziale transport i łączność. W ramach 2 294 768 zł przeprowadzone zostaną prace na drogach gminnych. W tym roku będzie to budowa chodników wzdłuż drogi gminnej w Golach i przy ul. Parkowej w Bożej Woli, a w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych przebuduje się ul. Błońską w Bronisławowie i Bożej Woli oraz drogę przebiegającą przez miejscowości Cegłów i Karolina. Rozpocznie się także III etap przebudowy drogi w miejscowości Basin. Za 93 214 zł poprawione zostanie natomiast oświetlenie ulic, placów i dróg. Nowe oświetlenie powstanie w miejscowości Kopiska wzdłuż drogi powiatowej Jaktorów – Kaski, na terenie nowo powstałego osiedla mieszkaniowego w Bronisławowie oraz przy ulicach: Strażackiej, Kolejowej i Jaśminowej w Bożej Woli. Nowe lampy solarne zamontowane będą od kapliczki w Cegłowie do wsi Murowaniec, wzdłuż drogi w Holendrach Baranowskich i przy ul. Spacerowej w Baranowie, a nowe lampy LED-owe zastąpią stare lampy na terenie sołectwa Pułapina.

Kwota 1 850 076 zł przeznaczona zostanie natomiast na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ramach subwencji ogólnej przekazanej w 2021 r. Poza tym w tym roku rozpoczną się prace projektowe dla potrzeb modernizacji i budowy nowych obiektów wodociągowych. Inwestycje przeprowadzone zostaną także w baranowskich szkołach – wybudowana zostanie sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach i zmodernizowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Baranowie. 110 00 zł przeznaczone zostaną z kolei na zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Golach, a 288 000 zł zostanie przekazane na zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Baranów. W ramach dofinansowania w gminie zrealizowany będzie program „Cyfrowa Gmina” oraz program aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyki.

Nie zabraknie również środków na fundusz sołecki, czyli łącznie 495 712 zł. W ramach tej kwoty sołectwa będą miały okazję zorganizować wydarzenia kulturalno-sportowe i integracyjne oraz zaspokoić najpilniejsze potrzeby w ramach podniesienia jakości życia mieszkańców. Będą to m.in. drobne remonty i doposażenie szkół, przedszkoli i świetlic, poprawa oświetlenia ulic, remonty chodników i placów zabaw, zakup wyposażenia dla strażaków z OSP czy zagospodarowanie zielenią przestrzeni publicznej. Dodatkowo gmina złożyła 3 projekty w ramach Polskiego Ładu, z czego jeden związany z modernizacją dróg ma szansę na dofinansowanie w wysokości 9 975 000 zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: