ZZN/WYK/0007/2023

ZZN.4014.15.2023

Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. („Spółka”)
przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 892podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Szczegółowe informacje o Nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 142 B, jak również telefonicznie - tel. 539-188-740 lub 539-188-918 w godz. 800-1600 oraz pocztą elektroniczną - e-mail: robert.gnat@cpk.pl lub karolina.godlewska@cpk.pl

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki i w siedzibie Spółki.

Wywieszono dnia: 12 czerwca 2023 r.
Zdjęto dnia: 4 lipca 2023 r.

Pełna treść ogłoszenia

 

Polub nas na Facebook