Prace przy rozbudowie ul. Kępińskiej postępują. Wykonane prace na odcinku ponad 700 m łączącym drogę wojewódzką (DW 719) z drogą powiatową (ul. Wilsona) umożliwią lepszą i bezpieczniejszą komunikację oraz poprawią jakość życia mieszkańców.

Ulica Kępińska w Brwinowie doczekała się remontu. Realizacja projektu rozpoczęła się jesienią 2021 r. Dla mieszkańców gminy ul. Kępińska pełni istotną rolę komunikacyjną na obszarze południowo-wschodniej części miasta, łącząc dwie ważne drogi publiczne – powiatową (ul. Wilsona) oraz wojewódzką (DW 719). Ulica Wilsona do której dochodzi, jest jedną z głównych ulic miasta –  połączenie stanowi dogodny dojazd do centrum.
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie pełnej infrastruktury drogowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Zakres robót podzielono na dwa etapy: pierwszy – prace od drogi wojewódzkiej DW 719 do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego oraz drugi – od ul. Kraszewskiego do ul. Wilsona. Na chwilę obecną roboty są zaangażowane w 90% – wykonawca zakończy prace przed ustalonym w umowie terminem.

Dla bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego zaplanowano wykonanie trzech wyniesionych skrzyżowań z drogami gminnymi: z ul. Borkową, ul. Kraszewskiego i ul. Orzeszkowej. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową, wymieniono i zbudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Ułożono chodniki dla pieszych o zmiennej szerokości wzdłuż całego remontowanego odcinka oraz wykonano zjazdy na posesję i dojścia do furtek. Aby ułatwić poruszanie się, ciągi piesze w miejscach przejść przez ulice zostały obniżone do poziomu jezdni, zamontowano wypustki dla osób niewidomych i niedowidzących. 

Przed wykonawcą jeszcze budowa wyniesionego skrzyżowania z ul. Orzeszkowej. Na zakończenie pozostanie zagospodarowanie terenu zieleni – wykonanie plantowania poboczy pasa drogowego, wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

Zastosowane nowe rozwiązania drogowe mają ułatwić ruch pieszym i kierowcom, a ulica zyska nowy, estetyczny wygląd.  

Koszt inwestycji to kwota 2 765 189,05 zł. Jeszcze przed rozpoczęciem robót gmina wnioskowała do marszałka województwa mazowieckiego o dotację celową – prośba została rozpatrzona pozytywnie. Przyznano pomoc w wysokości 1 603 524,82 zł  w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Kępińska będzie jak nowa