Tworzymy nową przestrzeń przyjazną dla środowiska w mieście. Główny cel: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

Rewitalizacja skweru przy ul. E. Orzeszkowej po przez zwiększenie bioróżnorodności w centrum miasta realizowania w ramach projektu pn. „Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Grodzisku Mazowieckim” współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, obszar programowy:  Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

Inwestycja dotyczy terenu niezabudowanego pomiędzy ul. E. Orzeszkową a budynkiem M. Kopernika 2.

Realizacja do końca marca 2024 r:

  • Roboty rozbiórkowe- nawierzchnia z płyt betonowych
  • Wykonanie ciągów pieszych z nawierzchni naturalnej, przepuszczalnej dla wody opadowej
  • Nawierzchnia z płyt betonowych
  • Wykonanie nasadzeń zieleni urządzonej przystosowanej do warunków miejskich (drzewa, krzewy, byliny, rośliny cebulowe, trawniki) -powierzchnia nasadzeń 271,1 m2
  • Montaż małej architektury z zastosowaniem materiałów naturalnych: ławki (2 szt.), kosze na śmieci (4 szt.), czytelnia plenerowa tzw. Summer Books (1 szt.), drewniana książka (1 szt.)tablica informacyjno- edukacyjna (1 szt.)
  • Montaż oświetlenia z wykorzystaniem OZE (lampy solarne)- 2 szt.

Koszt całkowity inwestycji: 489 780,64 zł brutto

Dofinansowanie: 261 308,79 zł brutto

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Rewitalizacja skweru przy ul. Orzeszkowej


To może Cię zainteresować: