To ma być kadencja oparta na współpracy i zaufaniu

W ostatnich wyborach samorządowych w Grodzisku Mazowieckim zaszła prawdziwa zmiana pokoleniowa. Wolą blisko 70% wyborców nowym Burmistrzem został Tomasz Krupski, z którym o priorytetach najbliższej kadencji rozmawiał Kamil Kubacki.

O!: Chciałem pogratulować wygranej z bardzo dobrym wynikiem. Co Pan czuje po takim znaczącym zwycięstwie, Pana i całej Pana grupy?
Tomasz Krupski: Na pewno dużą radość z faktu, że mieszkańcy docenili pracę naszego zespołu, ponieważ czuję się jego częścią. Nie traktuję tego wyniku jako indywidualnego osiągnięcia, a jako nasz wspólny sukces. Nie zmienia to faktu, że chciałbym ciężko pracować, żeby mieszkańcy mieli w dalszym ciągu to poczucie, że gmina rozwija się w dobrym kierunku. W realizacji tego celu cały czas będę skupiał się na procesie podejmowania decyzji z uwzględnieniem głosu mieszkańców, gdyż w zamyśle ustawodawcy burmistrz współpracuje z Radą Miejską i właśnie mieszkańcami.

O!: Mówiąc o głosie mieszkańców, dotychczas w grodziskim samorządzie był on znacznie mniej słyszany niż w sąsiednich gminach. Rozumiem, że jest Pan gotowy na szerszą współpracę z Radą i mieszkańcami, w tym na konsultacje kluczowych decyzji?
TK: Na pewno dziś trudno jest powiedzieć, w jaki sposób będę pracował, ponieważ obejmę stanowisko 7 maja. Obecnie kluczowa rzecz, której muszę mieć świadomość, to poczucie odpowiedzialności. Biorę odpowiedzialność za decyzje, do czego powołali mnie mieszkańcy. Moja kandydatura jest wyrazem chęci pewnej kontynuacji. Jako zespół przygotowaliśmy się do częściowej zmiany pokoleniowej przez ostatnie lata i każdy z nas prezentuje inny zestaw zachowań. Na pewno dałem się poznać poprzez moją dotychczasową pracę i chciałbym ten sposób komunikowania i zarządzania utrzymać.

O!: W mijającej kadencji zaszło wiele zmian w grodziskim samorządzie. Jakie zmiany w funkcjonowaniu gminy chciałby Pan wprowadzić jako nowy włodarz?
TK: Brałem udział w procesie decyzyjnym w tej kadencji i chciałbym mocno podkreślić, że każdy burmistrz po swoim poprzedniku dziedziczy ogromny zestaw decyzji, w tym te budżetowe. Budżet na ten rok był ustalony w roku poprzednim. Podobnie też Wieloletnia Prognoza Finansowa określa nam tematy przyszłych działań.
W najbliższej przyszłości czeka nas kontynuacja zaproponowanych rozwiązań, chociażby nad wybudowaniem zbiornika retencyjnego w Chlebni, budowy następnych kilometrów ścieżek rowerowych. W budowie mamy kolejne ulice, ale ogłosiliśmy też nowe przetargi, rozpoczynamy budowę domu kultury w Książenicach. Pewien zakres decyzji jest w toku. Chciałbym wspierać ten proces, by ta dynamika ponad 20% wydatków inwestycyjnych była kontynuowana.

O!: Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się zmian w działaniu urzędu?
TK: Jeżeli chodzi o decyzje kadrowe, jest dla mnie oczywiste, że powołam nowego zastępcę. W związku z tym, że jest wakat. Mogę zdradzić, że będzie interesowało mnie wsparcie inżyniera – osoby, która będzie wspierać mnie w jak najsprawniejszym realizowaniu założeń inwestycyjnych. Nie chciałbym zapraszać polityki do zarządu gminy. Taki zastępca będzie dla nas gwarantem, że jako zespół utrzymamy dobre tempo działania.

O!: Jakie ma Pan priorytety na najbliższą kadencję?
TK: Najbliższym dla mnie zagadnieniem jest Plan Ogólny, czyli tak naprawdę aktualizacja planistyczna Gminy Grodzisk Mazowiecki. Określenie obszarów funkcjonalnych i podjęcie decyzji co do kierunków ewentualnych zmian. Na pewno w zakresie Planów Zagospodarowania przyjmujemy uwagi mieszkańców dotyczące intensywności zabudowy. Widzimy też potrzebę zabezpieczenia terenów zielonych.

O!: Na uchwalenie Planu pozostało niewiele czasu…
TK: W czerwcu podejmujemy uchwałę o przystąpieniu do opracowania. Jest to dla mnie najważniejsze zagadnienie. Drugim zagadnieniem jest pozyskanie środków z KPO.

O!: Jakie to mogą być inwestycje?
TK: To są tematy inwestycyjne, które zaprezentowaliśmy w kampanii wyborczej, a także omawialiśmy je wcześniej z mieszkańcami i radnymi Rady Miejskiej i będziemy je odpowiednio do naborów przygotowywać. Jeden z obszarów to zagadnienia związane ze środowiskiem, czyli rewitalizacja obszarów takich jak stawy w Chlebni, stawy Wąsowskiego, czy założenia parkowe np. w Kraśniczej Woli. Będziemy szukali środków na rozbudowę systemu ścieżek rowerowych, ale także bardzo ważne potrzeby parkingowe i budowę parkingu podziemnego przy Centrum Kultury.

O!: Czy w ramach KPO planowane są inwestycje związane z edukacją?
TK: KPO raczej nam nie pomoże w kwestiach związanych z inwestycjami oświatowymi, bardziej w działaniach miękkich. Uważam, że w zakresie edukacji podstawowej finansowana w całości z budżetu gminy szkoła w Szczęsnem rozwiąże nam problem na lata. Dziś mamy zmianowość na poziomie 1.1. Jak zaczynałem pracę wynosiła ona 1.4, lekcje zaczynały się wcześniej i później kończyły. Niemalże doszliśmy do celu, który chcieliśmy osiągnąć. W najbliższym czasie chciałbym skupić się na projektowaniu przebudowy szkoły nr 6. Dużo pracy mamy do wykonania w zakresie przedszkoli. Mimo, że budujemy przedszkole przy ul. Okrężnej, chciałbym rozpocząć budowę nowego przedszkola przy ul. Źródlanej. Skoncentrujemy się też na budowie szkoły muzycznej i ewentualnie późniejszym zagospodarowaniu Dworku Skarbków na przyszłe Muzeum.

O!: Podsumowując naszą rozmowę, za 5 lat chciały Pan widzieć Grodzisk jako…?
TK: Jako w dalszym ciągu rozwijające się miasto z bogatą ofertą kulturalną, dostępnością obszarów zielonych, z wysoką jakością oświaty, z dużą bazą terenów sportowych i rekreacyjnych, w którym mieszkańcy czują się dobrze i chcą mieszkać. Chyba więcej nie mogę przewidywać, patrząc na poprzednią kadencję, podczas której mieliśmy pandemię, a później wybuchła wojna.

O!: Miejmy nadzieję, że w tej kadencji już nic gorszego nas spotkać nie może.
TK: Patrzę optymistycznie. Mam też poczucie, że pracuję z dobrymi ludźmi i życzliwymi mieszkańcami. To jest niesamowicie ważne i dziś dla mnie najważniejszym zadaniem jest zbudowanie relacji z radnymi Radymi Miejskiej i mieszkańcami bazującej na zaufaniu. Postrzegam pracę jako służbę i chciałbym zaprosić radnych do tego, by to miasto dalej rozwijać.

O!: Dlatego sukcesów, zwłaszcza w dialogu z mieszkańcami, serdecznie Panu życzymy.
TK: Dziękuję bardzo.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: