W miejscowości Szczęsne w gminie Grodzisk Mazowiecki powstanie kolejny park, który zlokalizowany będzie dokładnie na tyłach Szkoły Podstawowej w Szczęsnem (dojazd od ul. Kijowskiej oraz ul. Sasanki). Jest to miejsce wyjątkowe na mapie gminy, stanowi ono ostoję licznych gatunków ptaków, płazów i owadów z tego też powodu projektowany teren będzie miał charakter naturalny z nadaną funkcją edukacji, a przede wszystkim z poszanowaniem istniejącej przyrody. Bogactwo przyrodnicze, lokalizacja bezpośrednio przy placówce oświatowej są to główne aspekty, które Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego brał pod uwagę przy założeniach koncepcyjnych.

Założenia projektowe obejmują:

  • zagospodarowanie zbiornika wodnego poprzez rozwiązania pozwalające mieszkańcom być bliżej natury (pomosty pływające łączące dwa brzegi),
  • taras widokowy z wieżą,
  • ścieżkę drewnianą z punktami obserwacyjnymi,
  • pływające wyspy dla ptaków, pomosty pływające łączące dwa brzegi,
  • taras widokowy z wieżą,
  • a także udostępnienie terenu zadrzewionego jako naturalny plac zabaw z funkcją edukacyjną.

Do parku będzie można dojechać ścieżką rowerową łączącą ul. Orlą z ul. Kijowską.

W celu zachowania naturalnego środowiska w tej dzielnicy, a także mając na uwadze konieczność retencjonowania wody, zasilania kolejnych gminnych zbiorników gmina Grodzisk Mazowiecki w 2017 r. zakupiła tzw. "Staw Wąsowskiego". W  roku 2021 został przejęty teren zadrzewiony i zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zlecił przygotowanie planu obszaru rekreacyjno-edukacyjnego.

Następnie gmina ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wstępne wyniki prac projektowych przedstawiliśmy Państwu, kolejny etap to faza projektowa, pozyskanie wszelkich pozwoleń na realizację. Gmina Grodzisk Mazowiecki poszukuje w tym momencie środków zewnętrznych, które umożliwią realizację nowej zielonej inwestycji.

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Nowy park w gminie Grodzisk Mazowiecki


To może Cię zainteresować: