Nowe wyzwania w grodziskiej edukacji

Dzień Komisji Edukacji Narodowej powszechnie zwany Dniem Nauczyciela jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Z roku na rok szkolnictwo i struktura pracy nauczycieli szkół podstawowych ulega zmianie. Na temat przyszłości grodziskiej edukacji oraz ścieżki rozwoju kariery zawodowej opowiedział nam Cezary Skalski – dyrektor Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Kamil Kubacki: Z dniem 1 sierpnia został Pan dyrektorem Biura Oświaty Gminy Grodzisk Mazowiecki. Objęcie nowego stanowiska nie jest dla Pana pierwszym wyzwaniem zawodowym na rzecz grodziskiej oświaty.
Cezary Skalski: To prawda. W grodziskiej oświacie pracuję od 2005 r. W tym czasie pracowałem w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat, jak również podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina, pełniąc w nich różne funkcje: nauczyciela, wicedyrektora czy dyrektora. Muszę przyznać, że w ciągu 18 lat swojej pracy zawodowej przez 12 pełniłem funkcje kierownicze, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale także zobowiązaniem wobec grodziskiej oświaty. Najpierw związany byłem ze szkołami powiatowymi ZS nr 1 oraz ZSTiL nr 2, a następnie szkołą gminną ZSP w Książenicach. Wracając do wyzwań, to objęcie funkcji dyrektora SP w Książenicach w dotychczasowej mojej karierze zawodowej było jednym z trudniejszych. Gdy decydowałem się na objęcie tego stanowiska, przyświecało mi życiowe motto „nie ma rzeczy niemożliwych” oraz chęć pomocy szkole i jej społeczności, która borykała się z wieloma problemami zarządczymi i organizacyjnymi.

KK: Z tego, co obserwowaliśmy, poradził Pan sobie sprawnie z tym zadaniem.
CS: Dziękuję. Stworzenie stabilnego zespołu kierowniczo-administracyjnego, konsekwentne i odpowiedzialne zaangażowanie w pracę oraz rzetelna, efektywna i partnerska współpraca ze społecznością szkolną przyniosły pozytywne efekty i zmiany, które w znaczny sposób podwyższyły jakość kształcenia i odbudowały pozytywny wizerunek szkoły. W codziennej pracy zawsze najważniejsza jest współpraca i wzajemna pomoc, dlatego tak istotnym jest budowanie umiejętności słuchania i rozmowy.  Na pewno na moją pracę miało wpływ wsparcie ludzi, z którymi miałem przyjemność pracować. Uważam, że dyrektor musi angażować się tak, jak pozostali nauczyciele w bezpośrednią pracę na rzecz szkoły. Ma dzięki temu możliwość zachowania stosownych relacji z radą pedagogiczną i rodzicami, co jest niezwykle ważne w budowaniu zgranego zespołu i rozwiązywaniu problematycznych sytuacji.

KK: Zgadza się, ale to Pan jednak decydował o wyborze osób do współpracy.
CS: Starałem się zatrudnioną w szkole kadrę pedagogiczną uzupełnić pracownikami, którzy stanowiliby dopełnienie całości – i to się udało. Mogłem zaufać nowym osobom i wiedziałem, że postawione przed nimi obowiązki czy zadania zostaną bezproblemowo i odpowiedzialnie wykonane. W ten sposób w ciągu 3 lat stworzyliśmy zgrany zespół, dla którego wspólną wartością było dobro szkoły i jej społeczności. Powiedziałbym, że razem możemy więcej, a osobno nic. Zarówno nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, jak moim najbliższym współpracownikom tworzącym gabinet dyrektora bardzo serdecznie dziękuję.

KK: Ma Pan doświadczenie, jako dyrektor nie tylko szkoły podstawowej, ale także szkoły ponadpodstawowej. Czy uważa Pan, że dotychczas nabyte przez Pana kompetencje zawodowe wpłyną na nowe stanowisko Dyrektora Biura Oświaty?
CS: Tak jak już publicznie mówiłem, moja decyzja o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Biura Oświaty zapadła po wielu rozmowach zarówno z przedstawicielami środowiska nauczycielskiego, bo głos tego środowiska był i jest dla mnie bardzo ważny i bez niego pewnie nie zdecydowałbym się kandydować, jak również z przedstawicielami władz gminy, z którymi na co dzień jako dyrektor szkoły współpracowałem. Moja dotychczasowa praca na rzecz grodziskiej oświaty jest dowodem tego, że odpowiedzialność, konsekwencja i umiejętność współpracy jest gwarancją skuteczności i realizacji założonych przedsięwzięć. Z jednej strony jestem nauczycielem i z tego powodu jestem dumny, z drugiej strony byłem i jestem dyrektorem i myśląc o tym, szukam nowoczesnych rozwiązań, jednocześnie stawiając sobie wyzwanie tworzenia nowych standardów dla edukacji.
Nowe stanowisko to nowe wyzwania i obowiązki, ale przede wszystkim wizja i misja tworzenia czegoś nowego. Rolą Biura Oświaty jest przede wszystkim realizacja statutowych działań, ale również wsparcie i pomoc wszystkim jednostkom oświatowym, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym. Myślę, że jest to możliwe, ale tylko wtedy, kiedy relacje i komunikacja pomiędzy dyrektorem biura i dyrektorami jednostek będą efektywną współpracą i wspólnym działaniem. Natomiast jeżeli chodzi o moją dotychczasową praktykę zawodową w szkole ponadpodstawowej i podstawowej, to na pewno sama praktyka i wiedza dotycząca funkcjonowania tych jednostek pozwoli mi znacznie lepiej zrozumieć codzienne problemy placówek i umiejętnie wdrożyć działania mające na celu ich odpowiedzialne rozwiązanie.

KK: Przechodząc powoli do przyszłości grodziskiej edukacji, zacznijmy od najmłodszych. Jakie są szanse na powstanie pierwszego publicznego żłobka w Grodzisku?
CS: Myślę, że obecnie nie mówimy już o szansach tylko o działaniu. Mogę  potwierdzić, że gmina ogłosiła przetarg na budowę przedszkola wraz z miejscami żłobkowymi na ul. Okrężnej. Realizacja tej inwestycji rozpocznie się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. Obiekt został przeprojektowany, w celu powiększenia liczby miejsc żłobkowych. Budynek to trzykondygnacyjny obiekt z czterema salami żłobkowymi na parterze i siedmioma salami przedszkolnymi na piętrze. Istotnym faktem jest również to, że inwestycja ta zostanie dofinasowana z programu Maluch +.  Będzie to pierwszy żłobek publiczny w Gminie Grodzisk, dlatego czekamy na finalny efekt tego działania i jeśli okaże się sukcesem, to będziemy starać się tworzyć więcej publicznych miejsc żłobkowych w naszym mieście. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w Grodzisku mamy kilka żłobków niepublicznych, które świetnie realizują swoje zadania.

KK: Czy żłobek to jedyna nowa inwestycja, która będzie realizowana w najbliższym czasie?
CS: Inwestycji oświatowych, realizowanych w najbliższym czasie będzie sporo. Trwa budowa II etapu Szkoły w Szczęsnem, do której docelowo uczęszczać będzie 600 uczniów i 200 przedszkolaków. Tempo realizacji jest zadowalające, więc liczymy na to, że do końca roku obiekt osiągnie stan zamknięty. Wówczas wykonawca przystąpi do prac instalacyjnych i wykończeniowych.  W niedalekiej perspektywie są kolejne inwestycje, takie jak II etap rozbudowy SP nr 1, a także SP w Izdebnie Kościelnym. Gmina na ten cel stara się pozyskać środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozpoczęły się również prace koncepcyjne nad rozbudową SP nr 6. Właśnie zakończyliśmy analizę założeń i przystępujemy do kolejnych etapów prac projektowych. Liczymy na to, że w przyszłym roku zostaną zakończone prace projektowe, a sama inwestycja będzie finalizowana przez ogłoszenie przetargu na budowę. Oprócz dużych projektów inwestycyjnych gmina realizuje mniejsze przedsięwzięcia modernizacyjno-inwestycyjne. Z nowym rokiem szkolnym do użytku został oddany nowy plac zabaw w Przedszkolu nr 7 przy ul. Kopernika. Dokonano również modernizacji placu zabaw w SP nr 6. Ogłoszono przetarg na modernizację boiska w SP nr 1 przy ul. Bartniaka. Opracowywana jest też dokumentacja projektowo-kosztorysowa placów zabaw w Przedszkolu nr 5 i SP nr 4 w Łąkach oraz boisk sportowych w SP nr 4 i SP nr 5. Jeszcze w tym roku gmina ogłosi przetarg na realizację tych inwestycji. Przygotowywana jest również koncepcja budowy przedszkola w Książenicach oraz budowa gminnego liceum w sąsiedztwie SP nr 6.

KK: Czy w związku z dynamicznie rozwijającą się zabudową mieszkalną Grodziska oraz wysokim wskaźnikiem zmianowości w grodziskich szkołach nie jest konieczna budowa kolejnej placówki?
CS: Sam wskaźnik na przestrzeni ostatnich pięciu lat uległ znacznemu obniżeniu. Tegoroczny wskaźnik zmianowości utrzymany zostanie na poziomie roku ubiegłego i wyniesie 1,2. Tak jak każda gmina, tak i my dążymy do tego, by w najbliższej przyszłości wynosił on 1, ale na to jeszcze chwilę musimy poczekać, bo jest to proces zależny od tempa realizacji inwestycji oświatowych i tempa wzrostu liczby dzieci w naszych placówkach. Myślę, że te inwestycje oświatowe, które są realizowane lub zaplanowane w najbliższym czasie, będą miały bardzo duży wpływ na zmniejszenie zmianowości w grodziskich szkołach.

KK: Zbliża się 250. rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej. Czego życzyłby Pan nauczycielom?
CS: Wszystkim bez wyjątku zaangażowanym w codzienną pracę na rzecz oświaty życzę spełnienia  najskrytszych marzeń zawodowych, edukacyjnych oraz osobistych, a także wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów zawodowych i osobistych.

KK: Dziękuje za rozmowę.


Cezary Skalski absolwent SGGW w Warszawie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie w zakresie pedagogiki, administracji i przedsiębiorczości. Certyfikowany menager oświaty GSW w Gnieźnie. Absolwent i wykładowca na międzynarodowych studiach Master of Business Administration (MBA) Szkoły Głównej Krajowej w Warszawie w zakresie zarządzania w administracji. Od wielu lat związany z grodziską oświatą z powodzeniem łączy dydaktykę, wiedzę naukową oraz zdobyte doświadczenie menagerskie z obszarem innowacji i zarządzania w edukacji.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: