17 kwietnia br. podpisana została umowa na budowę II etapu Szkoły Podstawowej w Szczęsnem. Wykonawcą została firma MIRBUD S.A. z Skierniewic. Z nowego budynku dzieci najprawdopodobniej będą mogły korzystać od września 2024 r.

Wartość umowy to: 38 864 022,70 zł brutto. Budynek z uwagi na złożony układ funkcjonalno-użytkowy jest podzielony na trzy główne strefy: przedszkole, szkoła podstawowa i sala sportowa.

Powierzchnia całkowita budynku to: 7454,92m2. W budynku wydzielono kilka sekcji: Na parterze, w zachodnim segmencie, znajdują się szatnie, pomieszczenia świetlicy, pomieszczenia techniczne i magazynowe, w segmencie środkowym: sekretariat, gabinety dyrektora, logopedy, pedagoga, archiwum. Z parteru zaprojektowano wyjścia z holu i świetlicy na północną stronę działki, prowadzące w stronę terenów sportowych: boisk i bieżni.  Kondygnacja 1 i 2 szkoły zawiera sale lekcyjne wraz z zapleczami, węzły sanitarne, bibliotekę, a także przestrzenie rekreacyjne. Klasy przeznaczone są dla maksymalnie 25 dzieci.

Sala gimnastyczna ma niezależne wejście, znajdujące się w podcieniu powstałym pod łącznikiem części sportowej ze szkołą. Na parterze zaprojektowano szatnie, pomieszczenia dla trenerów, na piętrze salę gimnastyki korekcyjnej, salę integracji sensorycznej. Zaprojektowano również wyjścia ewakuacyjne: jedno z korytarza prowadzącego do szatni oraz dwa z sali gimnastycznej.

Zamówienia obejmuje między innymi:

  • budowę budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w ramach etapu II
  • budowę zagospodarowania terenu obejmujące między innymi drogi dojazdowe, parkingi, ciągi komunikacyjne, boiska, plac zabaw, tereny zielone.
  • wykonanie urządzeń i prac odwadniających
  • dostawa i montaż wyposażenia sportowego i akcesoriów łazienkowych
  • przygotowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń, a także przeszkolenie w tym zakresie użytkownika w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
  • wykonanie charakterystyki energetycznej,
  • wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • uporządkowanie terenu budowy oraz terenu w rejonie prowadzonych robót,
  • •    zabezpieczenie i dozór zrealizowanego obiektu do czasu przekazania go użytkownikowi.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: