W poniedziałek, 8 maja br. w szkole w Michałowicach, wraz z licznymi mieszkańcami uczestniczyłem w prezentacji koncepcji architektonicznej nowej szkoły podstawowej, której budowa planowana jest w Regułach. Spotkanie to zmusiło mnie do kilku smutnych refleksji.

Budowa nowej szkoły planowana jest w Regułach na terenie między urzędem gminy, a istniejącym przedszkolem. Budynek poprzez prostą architekturę i drewniane okładziny ma estetycznie nawiązywać do sąsiedniego przedszkola. Ma składać się z trzech odrębnych brył – dwóch skrzydeł dydaktycznych oraz hali sportowej i ma pomieścić 16 klas, czyli około 400 uczniów. Powstanie najprawdopodobniej w dwóch etapach. Sala gimnastyczna została zaprojektowana w taki sposób, by mogła być udostępniana mieszkańcom po godzinach pracy szkoły.

Koncepcję budynku przedstawili pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów. W spotkaniu uczestniczyła Wójt Małgorzata Pachecka, która odpowiadała na pytania mieszkańców zgłaszających również uwagi dotyczące samego budynku i zagospodarowania terenu wokół niego. Niekiedy uwagi te były bardzo drobiazgowe – począwszy od bryły budynku, zagospodarowania terenu, na kwestiach szerokości korytarzy i zaaranżowania sal skończywszy. Aktywnie uczestniczył w dyskusji Wojciech Herner – mieszkaniec Reguł, członek Zarządu powiatu.

Słuchając dyskusji, jako osoba z zewnątrz, coraz bardziej zastanawiałem się nad sensem rozmowy o tak licznych drobiazgach, które poruszali mieszkańcy. Dziwiło mnie to do czasu, aż uzmysłowiłem sobie, jak ważna jest edukacja dla mieszkańców Michałowic i znaczenie tej szkoły. Szkoła ta przy uwzględnieniu planów dynamicznego rozwoju Reguł, w tym budowy Miasteczka Ogrodu CPK i apartamentowców, ma zagwarantować jednozmianowe nauczanie w gminie – coś co jest niewyobrażalne dla mieszkańca Grodziska Mazowieckiego.

W Grodzisku Mazowieckim budujemy nową szkołę w Szczęsnem w momencie, gdy gmina musi wynajmować sale na plebanii, by uniknąć trzyzmianowości.  W Michałowicach, gminie o jednej z najwyższych ocen poziomu nauczania, myślą, jak uniknąć DWUZMIANOWOŚCI przy potencjalnym wzroście liczby mieszkańców! Aż chce się przy tej okazji zapytać – kiedy tak bogaty Grodzisk Mazowiecki osiągnie to, co dziś jest problemem dla Michałowic?


Z koncepcją szkoły i urządzeniem terenu wokół niej można zapoznać się w dołączonych plikach poniżej (prezentacja, rzuty parteru, pięter oraz zagospodarowanie terenu)

Ważne! Do 7 czerwca br. mieszkańcy mogą składać uwagi dotyczące zaprezentowanej  koncepcji budynku nowej szkoły w Regułach w biurze Podawczym w Urzędzie Gminy Michałowice lub przesłać je na adres sekretariat@michalowice.pl, w tytule podając „Uwagi do koncepcji szkoły w Regułach”. Oprócz uwag prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz miejscowości. 

Na podstawie koncepcji, złożonych uwag oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego gmina zleci opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę obiektu.

Do pobrania:

 

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Rozmawiali o nowej szkole


To może Cię zainteresować: