W Gminie Michałowice dużo się dzieje, biorąc pod uwagę rozpoczęte już inwestycje. Co istotne, na niektóre z nich udało się pozyskać dofinansowania.

Niedawno Wójt Małgorzata Pachecka poinformowała mieszkańców o uzyskaniu pozwolenia na budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Nowoczesne i funkcjonalne, ale i ekologiczne, ma być również przedszkole w Michałowicach. Będzie to budynek, w którym powstanie przestrzeń na sale zajęć dydaktycznych i zajęć rekreacyjno-sportowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, administracyjnymi i technicznymi. Zielony dach, taras z zielenią, panele fotowoltaiczne, zbiorniki retencji wody i proekologiczne systemy ogrzewania mają przyczynić się nie tylko do oszczędności, ale i pozytywnie wpłynąć na środowisko. Takie same rozwiązania przewidziano w nowopowstającym budynku przedszkola w Regułach, gdzie w tym roku przystąpiono do kolejnego etapu prac, polegających na wykończeniu wnętrz i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół. Na przyszły rok przewidziano za to zakończenie budowy świetlicy w Pęcicach. W budynku znajdzie się miejsce na sale zajęć, zaplecze kuchenne i magazynek, a przed nim drewniany taras i zadaszone pergole. Na działce zamontowane zostanie również nowe ogrodzenie, stojaki na rowery i plac zabaw z bezpiecznych materiałów.

Warto wspomnieć, że w ostatnich miesiącach Gmina otrzymała dofinansowania na realizację kolejnych inwestycji. Blisko 2,9 mln zł to kwota z Ministerstwa Sportu na rozbudowę szkolnej sali gimnastycznej w Michałowicach oraz pokrycie części kosztów wykonanych już zadań – remontu sali gimnastycznej w szkole w Nowej Wsi i budowy sprawnościowego placu zabaw przy szkole w Komorowie. 30 tys. zł pozyskano natomiast z samorządu województwa na remont strażnicy w OSP Nowa Wieś. Wcześniej z Mazowsza otrzymano dofinansowanie na wykonanie nowych nasadzeń zieleni w Gminie – blisko 48 tys. zł, zakup samochodu elektrycznego na mobilne laboratorium do badań jakości powietrza – blisko 104 tys. zł oraz ok. 59,5 tys. zł na modernizację trzech ogródków działkowych.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: