Na wsparcie z budżetu Mazowsza mogą liczyć kolejne projekty z naszej okolicy. Umowy z beneficjentami podpisali dziś wicemarszałek Wiesław Raboszuk i członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięli udział także radni województwa mazowieckiego.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, realizowane przez samorząd Mazowsza programy wsparcia to realna pomoc dla lokalnych samorządów. – Wiele inwestycji bez naszego wsparcia finansowego nie mogłoby powstać. I choć ważne z punktu widzenia mieszkańców i lokalnych władz, to przez rosnącą inflację oraz ogromne koszty musiałyby czekać na lepszy czas. Do tej pory udało nam się wesprzeć tysiące inwestycji o różnym charakterze – infrastrukturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych czy sportowych. Przed nami kolejne. Tylko w tym roku na nasze autorskie programy wsparcia przeznaczyliśmy ok. 350 mln zł – podkreśla wicemarszałek.

Z kolei członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc zauważa, że samorząd Mazowsza jest otwarty na pomysły i inicjatywy mieszkańców. – Nasz region jest bardzo zróżnicowany. Mamy świadomość, że w każdej miejscowości są inne potrzeby. Dlatego nie ograniczamy naszej pomocy do jednego rodzaju przedsięwzięcia, ale dajemy mieszkańcom szansę na zrealizowanie tego, czego im w danym momencie najbardziej  potrzeba. Dla jednych będzie to nowa droga czy remont szkoły, a dla innych – stworzenie miejsca integracji lokalnej czy ośrodka zdrowia – dodaje.

W naszej okolicy wsparcie otrzymały następujące inwestycje:

Budowa Zespołu Usług Medycznych w Nadarzynie

Gmina Nadarzyn stawia na zdrowie. Dzięki 2 mln zł pomocy od samorządu Mazowsza w Nadarzynie powstanie nowoczesna placówka, w której mieszkańcy będą mogli liczyć na profesjonalną pomoc medyczną, w tym również na wsparcie pacjentów z niewydolnością oddechową. Nowy budynek będzie wyposażony w oświetlenie LED oraz instalację fotowoltaiczną. W ramach inwestycji zaprojektowano również 46 miejsc postojowych, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa miejsca dla karetek. Ponadto wybudowane zostaną drogi dojazdowe, chodniki oraz tereny zielone.

Koszt inwestycji: 18 000 000,00 zł
Kwota dotacji: 2 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2021 r. – 2023 r.

Nowa sala operacyjna w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim

W rozwój infrastruktury medycznej inwestują władze powiatu grodziskiego. Przy wsparciu finansowym samorządu Mazowsza w Szpitalu Zachodnim przebudowane zostaną blok operacyjny oraz część pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Centralny Blok Operacyjny dysponuje tylko 4 salami zabiegowymi. Trzy sale operacyjne – neurochirurgiczna i ortopedyczne wykonują zabiegi do późnych godzin wieczornych przez 6 dni w tygodniu. Na 4 salach każdego roku wykonywanych jest blisko 7 tys. operacji. Dzięki rozbudowie placówka wzbogaci się o dodatkową salę operacyjną i zwiększy powierzchnię instrumentarium. We wszystkich salach wykonywane będą zabiegi neurochirurgiczne, chirurgiczne, naczyniowe, ortopedyczne i urazowe. Poprawiona zostanie organizacja pracy na Bloku Operacyjnym, jego przepustowość i bezpieczeństwo pracy. Ponadto uruchomienie dodatkowej sali operacyjnej pozwoli bezkolizyjnie i w odpowiednim reżimie sanitarnym, wydzielić ją do wykonywania każdego rodzaju zabiegów u pacjentów zakażonych chorobą zakaźną np.SARS-Cov-2. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 1 mln zł.

Koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 1 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Błońskiej w Bożej Woli i Bronisławowie

Inwestycja obejmie odcinek drogi od skrzyżowania ulic 1 Maja, Parkowej, Sadowej oraz Błońskiej w miejscowości Boża Wola do granicy gminy Baranów z gminą Błonie. Ulica Błońska na całym odcinku pokryta jest nawierzchnią bitumiczną, której stan techniczny jest zły. Główne problemy to ubytki, nierówności, brak odwodnienia i chodników. W ramach przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni o szerokości 5,5 m z poboczem o szerokości 0,75 m (po południowej stronie drogi) oraz chodnikiem o szerokości 2 m (po północnej stronie drogi). Na jezdni ułożona będzie warstwa ścieralna betonu asfaltowego o grubości 4 cm, natomiast nawierzchnia chodnika oraz zjazdów wykonana zostanie z brukowej kostki betonowej.  Dzięki modernizacji zwiększy się nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców. Realizacja inwestycji to także większe mobilność i płynność ruchu oraz walory estetyczne. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel 1,2 mln zł.

Koszt inwestycji: 2 000 000,00 zł
Kwota dotacji: 1 200 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r.

Budowa budynku strażnicy OSP w Grodzisku Mazowieckim

Spore zmiany czekają też grodziskich strażaków ochotników. Dzięki 2,5 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza zyskają nową siedzibę. Istniejąca strażnica budowana w latach 50-tych nie spełnia wymogów dotyczących prawidłowego prowadzenia działalności straży. W obiekcie brakuje pomieszczeń socjalnych, łazienek z natryskami, toalet oraz szatni dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Potrzebne są także pomieszczenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, a także sala wykładowa, w której mogłyby się odbywać zbiórki szkoleniowe dla najmłodszych kandydatów, którzy z czasem przejmą tradycję niesienia pomocy innym ludziom.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie od podstaw nowy budynek. Prace obejmą m.in. wykonanie fundamentów, konstrukcji murowanej wraz ze ścianami działowymi oraz dachem, ocieplenie ścian oraz montaż okien i drzwi. Zamontowane zostaną też instalacje sanitarna, wentylacyjna, c.o. i elektryczna.

Koszt inwestycji: 4 205 235,17 zł
Kwota dotacji: 2 523 141,10 zł
Planowany okres realizacji: 2021 r. – 2022 r.

Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

Na wsparcie Mazowsza może liczyć też gmina Michałowice, która w Komorowie wybuduje Centrum Inicjatyw Kulturalnych. W ramach projektu powstanie parterowy budynek o powierzchni 1084 m². Na parterze mieścić się będą: ogólnodostępny hol, sala wielofunkcyjna, sale ćwiczeń ruchowych, sala warsztatowa oraz sala projekcyjna. Dodatkowo zlokalizowane tu będą również kawiarnia z zapleczem bufetowym, sanitariaty, szatnie, pomieszczenie biurowe i multimedialne, garderoba, szatnia, reżyserka oraz magazyny. Z kolei w piwnicy oprócz pomieszczeń technicznych znajdą się pomieszczenia socjalne i pomocnicze. Dodatkowo do dyspozycji osób odwiedzających centrum będą miejsca postojowe dla rowerów, ławki oraz plac zabaw. W projekcie przewidziano również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci gruntowych pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Wsparcie z budżetu Mazowsza to 2 mln zł.

Koszt inwestycji: 11 500 000,00 zł
Przyznana kwota dotacji: 2 000 000,00 zł
Planowany okres realizacji: 2022 r. – 2023 r.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: