Niedawno pisaliśmy o planowanym remoncie al. M. Dąbrowskiej. Teraz remont ten stałsię faktem!. W zeszłym tygodniu, po wielu latach oczekiwań na uzgodnienia i opinie oraz po odrzuceniu poprzedniego projektu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, udało się doprowadzić do podpisania umowy na tą długo wyczekiwaną przez Mieszkańców inwestycję.

Z ramienia Zarządu Powiatu Pruszkowskiego umowę podpisali Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Grzegorz Kamiński Wicestarosta. Wykonawcę, firmę ROKOM Sp. z o.o. reprezentował Adam Pyzowski, pełnomocnik Zarządu firmy.

Zadanie zostanie wykonane z zachowaniem unikatowego charakteru remontowanego odcinka oraz ze szczególną dbałością o rosnące w jego obrębie drzewa, a także zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres prac obejmuje:

  • remont drogi powiatowej wraz z remontem skrzyżowań z drogami gminnymi,
  • remont chodników, zjazdów oraz innych utwardzeń powierzchni gruntu w obszarze pasa drogowego,
  • przebudowę skrzyżowania Al. Marii Dąbrowskiej z ul. Waldemara i H. Kotońskiego poprzez wykonanie sygnalizacji świetlnej oraz chodników,
  • wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu,
  • przesadzenie drzewa wraz z jego trzyletnim utrzymaniem.

Koszt: 6 423 060,00 zł.

Zakończenie prac: wakacje 2024 roku.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: