Zmiany w szkolnictwie… z polityką w tle

Debata edukacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem. FB/Małgorzata Pachecka - Wójt Gminy Michałowice

Tegoroczny początek roku szkolnego przyniósł wiele zmian w szkolnictwie w Gminie Michałowice. Jak one wpłyną na poziom nauczania w gminnych placówkach?

W połowie września odbyła się „Debata o edukacji” współorganizowana przez gminę wraz z Młodzieżową Radą Gminy oraz ekspertką – Ewą Radanowicz. Debata cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców, władz szkół i nauczycieli.

Podczas części warsztatowej wszyscy wspólnie zastanawiali się nad zgłaszanymi przez mieszkańców tematami. Omówionych zostało kilka praktycznych rozwiązań, które można wprowadzić w szkołach w krótszej lub dłuższej perspektywie czasu.

Pierwszą ze zmian już widać, a dokładniej słychać – w jednej ze szkół od tego roku szkolnego nie używa się dzwonków… i okazało się, że nie są one potrzebne. Brak świdrującego w uszach dźwięku daje bardzo wiele – nauczycielowi i dzieciom lepszy rytm lekcji, a w czasie przerwy – mniej stresu, agresji i niepokoju.

Duże zmiany dotyczą kadry zarządzającej szkołami. Małgorzata Głodowska po piętnastu latach pożegnała się ze stanowiskiem dyrektora Zespołu Szkół w Komorowie. Zastąpiła ją Edyta Pająk, związana od szesnastu lat z komorowską placówką, w której ostatnio pełniła funkcję wicedyrektora klas 0-3.

Poznaliśmy też nowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Małgorzatę Widerę zastąpiła Magdalena Firmowicz-Wasiak. Pani Magdalena ukończyła studia magisterskie w dwóch specjalnościach: pedagogika specjalna oraz filologia angielska. Z wykształcenia jest także pedagogiem terapeutycznym. Pracowała jako nauczyciel języka angielskiego, jednocześnie pełniąc funkcję wicedyrektorki w Szkole Podstawowej nr 66 w Warszawie. Ma za sobą osiemnaście lat doświadczenia w pracy pedagogicznej, w tym 5 lat w roli zastępcy dyrektora.

Michałowickie szkoły gminne plasują się bardzo wysoko w rankingach edukacyjnych. Życzymy obu paniom, by wprowadzane przez nie zmiany jedynie poprawiły już bardzo wysoki poziom edukacji w gminie.

Niestety, z przykrością musimy dodać, że zmiany w michałowickich szkołach w niezrozumiały sposób chcieli wykorzystać w lokalnej polityce pruszkowscy radni Prawa i Sprawiedliwości. W wakacje pisaliśmy o konflikcie narastającym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach. O ile sam konflikt, który trwa już dłuższy czas, wymaga niewątpliwie uwagi, o tyle nie można tu mówić o ewidentnych zaniedbaniach czy złamaniu prawa oświatowego. Dodatkowo Małgorzata Widera sama złożyła rezygnację ze stanowiska dyrektora, argumentując ją sytuacją osobistą i zdrowotną. Dlatego nas, jak i wielu mieszkańców Pruszkowa, zdziwił wniosek radnych PiS o odwołanie radnej Widery z funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty w pruszkowskiej Radzie Miasta.

Sam wniosek wywołał oburzenie wielu mieszkańców i radnych, którzy stanęli w obronie radnej Małgorzaty Widery na ostatniej komisji. W dyskusji wielokrotnie pojawiały się argumenty, że wniosek oparty jest jedynie na doniesieniach medialnych, a wnioskodawcy nie zasięgnęli nawet opinii organu prowadzącego co do sprawowania przez radną funkcji dyrektora. Po burzliwej dyskusji, w której radni i mieszkańcy niemal jednomyślnie bronili Małgorzaty Widery, wniosek został przez komisję zaopiniowany negatywnie przy 1 głosie za i 8 przeciw. Dwoje radnych nie głosowało. Jaką decyzję podejmą wszyscy radni? Dowiemy się o tym na najbliższej sesji 30 września br. Zachęcamy do obejrzenia dyskusji w materiale poniżej

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: