Gmina Grodzisk Mazowiecki od 2011 roku wspiera rodziców dofinansowaniem w wysokości 400 zł do pobytu ich dzieci w żłobkach prywatnych. Przez 11 lat liczba dzieci i co za tym idzie wysokość wypłacanej dotacji stale rośnie. W 2022 roku systemowo z ZUS-u wprowadzono dopłaty do żłobków w wysokości 400 zł. Mimo to Gmina Grodzisk Mazowiecki nie zrezygnowała z dopłat wprowadzonych dekadę wcześniej, co wyróżnia ją na tle innych gmin.

W gminie Grodzisk Mazowiecki obecnie funkcjonuje 18 form organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (14 żłobków niepublicznych, 1 klub dziecięcy oraz 3 opiekunów dziennych). Liczba form organizacji opieki stale rośnie.

Obecnie pod opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów pozostaje 368 dzieci, a w placówkach mamy nadal ponad 60 wolnych miejsc. W 2022 r. przekazano łącznie kwotę dotacji dla niepublicznych żłobków w wysokości 1 630 000 zł.

Kiedy powstanie żłobek publiczny?
W tym roku planujemy rozpocząć przy ul. Okrężnej budowę połączonego z przedszkolem żłobka gminnego na 100 miejsc dla najmłodszych mieszkańców gminy. Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. Będzie to pierwszy publiczny żłobek w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Przedszkola i szkoły publiczne w liczbach
Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym dla funkcjonujących na jej terenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których opieką i edukacją objętych jest obecnie 6660 dzieci (wg stanu na 30.09.2022 r.):

  • 7 przedszkoli i oddziały „0” przy szkołach podstawowych – 1591
  • 9 szkół podstawowych – 5069

Ponadto Gmina prowadzi ewidencję niepublicznych placówek oświatowych. Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki funkcjonuje 27 tego typu obiektów, w których miejsce znalazło 2370 dzieci:

  • 17 przedszkoli, 2 punkty przedszkolne, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1275
  • 8 szkół podstawowych – 1095

Na terenie gminy funkcjonuje pięć publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina, gdzie znalazło miejsce 401 dzieci. Łącznie w Gminie Grodzisk Mazowiecki edukacją i opieką objętych jest 9431 dzieci.

W tym roku rekrutacja do publicznych przedszkoli rozpoczęła się 7 marca. Termin składania wniosków upływa 24 marca. Po tym czasie będzie można stwierdzić czy są miejsca w placówkach dla wszystkich chętnych dzieci. Informacje o liczbie dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym Biuro Oświaty przekazało na podstawie ewidencji ludności w gminie.

Brak meldunków, poza pozbawieniem budżetu gminy udziałów w podatku dochodowym, pozbawia również wiedzy, ile jest dzieci, które mogą chcieć uczęszczać do przedszkoli.

Mimo wszystko, co roku wszystkim chętnym dzieciom gmina zapewnia miejsca w wybranych, bądź wskazuje wolne miejsca w dostępnych przedszkolach.

Szkoła w Szczęsnem – drugi etap rozbudowy
Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłosiła przetarg na budowę II etapu Szkoły w Szczęsnem. Złożone oferty są obecnie na etapie weryfikacji. Planowane jest podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w kwietniu br. W 2024 roku byłoby oddane 5 sal dydaktycznych, które umożliwią kontynuację nauki dla dzieci z klas czwartych, a w roku 2025 sfinalizowanie całej inwestycji.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: