Gmina Żabia Wola pozyskała 58.080,00 zł z Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka przy ul. Spółdzielczej 1 w Żabiej Woli, w szczególności na: wynagrodzenie personelu, opłaty za media, wywóz śmieci, koszty związane z utrzymaniem czystości, zakup środków higienicznych, a także koszty pośrednie, takie jak np. koszty obsługi księgowej, prawnej i kadrowej.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: