Milanówek pozyskał niemal 2 mln zł na utrzymanie żłobka. To kolejny sukces w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych przez władze miasta. Środki zostały pozyskane w ramach działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, RPO WM 2014-2020.

Milanowskie zadanie dotyczy wsparcia aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek, co ma się to odbywać poprzez poprawę dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi poprzez utworzenie żłobka publicznego w Gminie Milanówek (57 nowych miejsc) w okresie 1.02.2020-28.02.2022 r.
Cele szczegółowe dofinansowanie:
1. Doposażenie żłobka;
2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych 57 miejsc opieki.

Całkowita wartość zadania to 2 661 716,01 złotych a kwota dofinansowania to 1 928 546,01 złotych a czas wydatkowani – do końca lutego 2022 roku. Złożonych zostało 12 aplikacji zgodnych z wymogami formalnymi, a jedynie 3 zyskały finalną akceptację i przeszły do realizacji.

- Mając na względzie fakt, że to kolejne duże pieniądze pozyskane w tej kadencji samorządu, mogę jedynie wyrazić radość, że tak jak deklarowałem w kampanii wyborczej, będziemy aplikować o wszystkie możliwe środki, każde, które będą realne do pozyskania przez Milanówek. I jak widać, robimy to skutecznie. – mówił Burmistrz Miasta Milanówka Piotr Remiszewski

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: