Pod koniec ubiegłego roku w Brwinowie, u zbiegu ulic Biskupickiej, Armii Krajowej i Piłsudskiego, oddane zostało do użytku bardzo potrzebne w tym miejscu rondo. Od niedawna nosi ono imię Ignacego Kozielewskiego.

W sobotę 29. lutego Brwinowianie, dzięki zaangażowaniu harcerzy, mogli zagrać w grę miejską. Jej scenariusz zakładał, że uczestnicy w każdym z punktów kontrolnych wykonają zadania związane z patronem ronda. Dodatkowo musieli wykazać się orientacją w marszu na azymut, znajomością elementów alfabetu Morse`a, zasadami udzielania pierwszej pomocy, pokonywaniem toru przeszkód, wykonaniem prac plastycznych, a także rozwiązywaniem łamigłówek logicznych. Dzień był chłodny i wietrzny, więc dla wszystkich przygotowano pyszną, pachnącą wędzonką, harcerską grochówkę.

Po południu odbyła się uroczystość nadania rondu imienia Ignacego Kozielewskiego i odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi, stanowiącej element szlaku spacerowego „Poznaj Brwinów”. Wszystkich uczestników uroczystości przywitał Burmistrz Arkadiusz Kosiński, który przypomniał sylwetkę Ignacego Kozielewskiego.

W uroczystości wzięli udział krewni patrona – Władysława i Andrzej Kaczorowscy, przedstawiciele władz Brwinowa, przedstawiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, członek zarządu powiatu pruszkowskiego Grzegorz Kamiński, a także brwinowscy harcerze oraz mieszkańcy. Wszyscy zebrani odśpiewali wspólnie hymn harcerski „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy”, do którego słowa napisał Ignacy Kozielewski.

Dalsza część uroczystości odbywała się w Szkole Podstawowej nr 1. Rozpoczął je krótki wykład Andrzeja Kaczorowskiego poświęcony Ignacemu Kozielewskiemu, zaś prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przedstawił krótką historię „Sokoła”, z której dowiedzieliśmy się, że Ignacy Kozielewski był prezesem tej organizacji.

Następnie harcerze zaprosili wszystkich do udziału w Festiwalu Piosenki Harcerskiej. Była to okazja do wspólnej zabawy i przypomnienia wielu piosenek śpiewanych przy harcerskich ogniskach, takich jak: „Zegarmistrz światła”, „Ballada o zamku” czy nieśmiertelna „Stokrotka”.

W holu szkoły zorganizowana została też ekspozycja poświęcona patronowi ronda. Warto przypomnieć kilka istotnych faktów z życia Ignacego Kozielewskiego, który swoje życie związał także z Brwinowem. Urodził się on 13. stycznia 1882 r. w Starzenicach k/Wielunia w zaborze rosyjskim w ubogiej wielodzietnej, wiejskiej rodzinie. Już od szkolnych lat zaangażowany był w działalność w organizacjach młodzieżowych. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim i wtedy został członkiem Komisji Gimnazjalnej Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. Za organizację strajku szkolnego w 1905 r. został relegowany z uczelni. Od 1906 r. był nauczycielem w szkołach w Warszawie, Czerwonym Dworze pod Grodziskiem Mazowieckim oraz w Pruszkowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz we Lwowie, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii. Kozielewski był współzałożycielem Związku Harcerstwa Polskiego. Był również działaczem ogólnopolskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Redagował czasopisma harcerskie „Skaut”, „Harcerz”, „Harcmistrz” i „Strażnica Harcerska”. To właśnie na łamach „Skauta” ukazał się jego 9-zwrotkowy wiersz „Wszystko co nasze...”, który po napisaniu refrenu przez Olgę Drahonowską, stał się hymnem harcerskim.

W 1929 r. Kozielewski przeprowadził się do Brwinowa, gdzie pełnił funkcję prezesa gniazda sokolego. W Brwinowie spędził też lata okupacji. W latach 1941-1945 prowadził tajne nauczanie w Bronowicach, Milanówku oraz Brwinowie. Po wojnie Kozielewski przeprowadził się najpierw do Krzepic, później zaś do Częstochowy i Lisińca. Zmarł 9. lipca 1964 roku w Ostrowach niedaleko Częstochowy.

Polub nas na Facebook