Gmina Brwinów rozpoczyna kolejną dużą inwestycję oświatową. 7 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym Ekobud s.c. na wykonanie projektu szkoły w Parzniewie. Firma ta wygrała przetarg, oferując wykonanie usługi za kwotę 504 300,00 zł.

Na działce, na której zostanie wybudowana szkoła, burmistrz Arkadiusz Kosiński podpisał umowę z Remigiuszem Owczarkiem – wspólnikiem spółki cywilnej Ekobud. Biuro projektowe z Łodzi ma opracować dokumentację w ciągu dziesięciu miesięcy od podpisania umowy. Zadanie obejmuje także uzyskanie pozwolenia na budowę.

Plany dotyczące budowy szkoły w Parzniewie sięgają 2012 r., kiedy to gmina Brwinów pozyskała działkę o powierzchni 3 ha zlokalizowaną przy ul. Przyszłości z przeznaczeniem na cele oświatowe. Już w 2015 r. planowane było wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie, zawarto umowę i przeprowadzono konsultacje społeczne. W związku ze zmianami w systemie oświaty nastąpiła jednak konieczność stworzenia nowych planów. Wprowadzono ośmioklasowe szkoły podstawowe, co spowodowało potrzebę wybudowania znacznie większego budynku. Działka okazała się za mała, aby pomieścić kompleks szkolno-przedszkolny, a starania o dodatkowy teren nie przyniosły na razie efektów. Początkowo rozważano budowę w tym miejscu tylko przedszkola – takie zadanie znalazło się w uchwale budżetowej, jednakże na początku 2021 r. Rada Miejska w Brwinowie podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na budowę szkoły.

Realizacja inwestycji została podzielona na etapy. Pierwszym z nich jest zaprojektowanie budynku szkolnego dostosowanego do przyjęcia około 450 uczniów klas 0-8 wraz z pełnowymiarową halą sportową.  – Budujemy na dzisiejsze potrzeby ze sporą nawiązką. Liczę się jednak z tym, że będziemy  musieli tę szkołę rozbudować. Realizacja programu Mieszkanie Plus na terenie Parzniewa może spowodować, że docelowo potrzebna będzie szkoła nawet dla 1000 uczniów – powiedział burmistrz Arkadiusz Kosiński. Gmina stara się już o pozyskanie sąsiednich działek na cele publiczne.

Aktualnie w założeniach do projektu przewiduje się 18 klas lekcyjnych dla klas 0-8, dwie sale językowe, jedną salę komputerową, pomieszczenia do zajęć socjoterapeutycznych przystosowane dla osób niepełnosprawnych z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz wraz z aneksem kuchennym i odrębnym węzłem sanitarnym (wc, prysznic). W budynku będą się znajdować również: świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym, a także gabinety: psychologa, logopedy i lekarski, sklepik szkolny oraz toalety dostosowane do wieku dzieci oraz szatnia dla 450 uczniów. W budynku szkoły zaplanowana jest również kuchnia wraz ze stołówką. Wstępne założenia projektu przewidują ponadto powstanie pełnowymiarowej sali sportowej, mieszczącej boisko o wymiarach 44,75 m × 22,50 m.  Zastosowanie kurtyn  da możliwość podziału pola gry na trzy części i jednoczesne prowadzenie treningów koszykówki, siatkówki i innych dyscyplin wymagających mniejszego pola gry. Poza tym w tej części obiektu znajdować się będzie również siłownia oraz zaplecza szatniowo-sanitarne. Zadanie obejmuje również zaprojektowanie drogi dojazdowej, chodników, miejsc postojowych, ogrodzenia terenu oraz dwóch placów place zabaw dla starszych i młodszych dzieci.

Obecnie dzieci z Parzniewa uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie. Gmina Brwinów zapewnia im dojazd autobusami komunikacji miejskiej – najmłodsze dzieci podróżują z opiekunem szkolnym. Budowa nowej szkoły, w połowie drogi między zabudowaniami wsi oraz osiedli mieszkaniowych Twój Parzniew jest ważną inwestycją dla gminy oraz mieszkańców rozwijającego się sołectwa.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: