4 września w Szkole Podstawowej w Żółwinie odbyła się debata edukacyjna. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, zastanawiali się nad kierunkiem zmian w szkolnictwie. W debacie uczestniczył również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Organizatorami debaty są dyrektorzy czterech szkół: PTO – Szkoły Podstawowej w Żółwinie – Marta Szwemin, Podkowiańskiego Liceum nr 60 – Paweł Włoczewski, Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – Marzena Prądzyńska oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 STO w Milanówku – Leszek Janasik.

Spotkanie odbyło się przy wsparciu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pracowni Badań Społecznych STOCZNIA.

Harmonogram debaty opracowany został w trakcie wielu spotkań i dyskusji. Wnioski opracowane podczas paneli dyskusyjnych będą wdrażane w pracy z młodzieżą, co z pewnością przyniesie poprawę komfortu i efektywności procesu nauczania.

Odbywające się w czterech grupach debaty, moderowane były przez osoby, które w codziennej pracy zaangażowane są w pracę na rzecz oświaty. Wszystkie dyskusje zmierzały do poszukania odpowiedzi na cztery podstawowe pytania:

  1. Jak przekuć w szkole kryzys w sukces – doświadczenia czasu epidemii?
  2. Co zrobić, by uczeń był słuchany i czuł się ważny?
  3. Jak oceniać, aby oceny motywowały i inspirowały?
  4. Jak wspierać się w planowaniu i rozmawianiu o przyszłości?

W trakcie długiej i burzliwej debaty opracowano kilka najważniejszych kierunków działań zmierzających do poprawy poziomu edukacji, dających uczniom motywację do pracy, określających granice autonomii ucznia. Jeden z najważniejszych i najczęściej pojawiających się wniosków dotyczył wzajemnych relacji opartych na szacunku, zaufaniu i życzliwości. Podkreślona została również waga pracy zespołowej. To oczywiście tylko niektóre z efektów debaty. Przygotowane w trakcie debaty postulaty będą teraz przepracowywane w szkołach, a za trzy tygodnie odbędzie się kolejne spotkanie. Tym razem już on-line.

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: Trójmiasto Ogrodów dla edukacji


To może Cię zainteresować: