Czy od nowego roku podatki lokalne będą wyższe?

Prawdopodobnie w 2013 r. czeka nas podwyżka podatków i opłat lokalnych. W dniu 14 sierpnia 2012 Minister Finansów obwieścił górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych w 2013 r. Stawki te zostały, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji, podniesione o 4%. Daje to gminom możliwość podniesienia o ten procent podatków lokalnych.

W skrócie, podatki lokalne to podatki od gruntów, domów, mieszkań, handlu na targowiskach, środków transportu czy wczasów w uzdrowiskach, a także np.: za posiadanie psa. Podatki te wpływają w całości do gminnego budżetu.

W 2012 roku stawki wzrosły o 4,2 %. To nieznacznie więcej niż planowane na przyszły rok zmiany. W jakiej wysokości w związku z tym będziemy płacić podatki lokalne w 2013 r.? To już zależy od konkretnej gminy. Radni nie muszą uchwalać maksymalnych stawek. Niestety, coraz częściej gminy, które stosowały stawki znacznie niższe od maksymalnych, teraz podnoszą je powyżej wskaźnika inflacji. Wynika to w wielu przypadkach z niższych dochodów gmin z innych podatków, jak i ograniczeń w możliwościach zadłużania.

Obecnie trudno jest oficjalnie określić, jak zmiana górnych kwot wpłynie na wysokość opłat lokalnych. Jak poinformowała nas Pani Magdalena Sitko, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Milanówku: - Sprawa, o którą Pan pyta, jest jednym z istotnych zadań Rady Miasta. Wniosek Burmistrza Miasta Milanówka z propozycją stawek dotyczących podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, złożony zostanie do rozpatrzenia przez Radę, na jedną z jesiennych sesji. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że podatek ten nie może rocznie przekroczyć wartości określonych ustawowo (waloryzowanych co roku przez Ministra Finansów). Ponieważ dopiero co zostały obwieszczone przez ministra finansów górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych w 2013 r., temat ten nie został jeszcze poddany analizie. Mogę jedynie stwierdzić z praktyki, że stawki te w poprzednich latach były podwyższane.

Podobne informacje uzyskaliśmy w grodziskim magistracie. W Grodzisku Maz. prawdopodobnie podobnie jak w latach poprzednich od maksymalnych niższe będą m.in. stawki opłat lokalnych za nieruchomości niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, od środków transportu. Co roku podatki były podwyższane, ale decyzje w tej sprawie podejmowane będą jednak dopiero w październiku.

Poniżej zamieszczam pełną listę górnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok:

 • wysokość stawek podatku od nieruchomości:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł/m2,
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł/1 ha,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł/m2;
 • wysokość stawek podatku od budynków lub ich części:
  • mieszkalnych – 0,73 zł/m2,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł/m2,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł/m2,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,63 zł/m2,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,66 zł/m2;
 • wysokość stawek podatku od środków transportowych
  • od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
   • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 810,87 zł,
   • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1352,74 zł,
   • powyżej 9 ton do 12 ton – 1623,28 zł,
   • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3097,68 zł,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton; – 1893,80 zł,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
   • do 36 ton włącznie– 2394,29 zł,
   • powyżej 36 ton– 3097,68 zł,
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: