Stracili 35 mln na inwestycje

Fot. Opis: Skarbnik Bożena Kot prezentuje budżet pomimo braku kworum

W zeszłym numerze pisaliśmy o zamieszaniu wokół przyjęcia budżetu przez Radę powiatu żyrardowskiego. W skutek tego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło 27 lutego o nieważności uchwały budżetowej. Najbardziej odczuwalnym skutkiem tego konfliktu dla mieszkańców jest wykreślenie prawie 35 MLN zł przewidzianych na wydatki majątkowe, czyli inwestycje.

W budżecie przygotowanym przez RIO zaplanowano dochody w wysokości 159 690 654,54 zł.  Wydatki zaś w kwocie 157 249 657,71 zł. Budżet ten ma być budżetem bez deficytu, a planowaną nadwyżkę w wysokości 2 440 996,83 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Niestety, efektem tych zapisów jest przede wszystkim zmniejszenie wydatków majątkowych z 53 586 644,33 zł do 18 878 138,83 zł. Których więc inwestycji najprawdopodobniej nie będzie?

Z budżetu zniknęły największe inwestycje takie jak przebudowy dróg: Wiskitki – Działki – Żyrardów i z Miedniewic do granicy województwa (Bolimów). Zniknął też projekt „Wyrównanie szans w edukacji i sporcie poprzez modernizację Zespołu Szkół nr 2” oraz odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego.

Oczywiście zmian w stosunku do budżetu zaproponowanego przez Skarbnik Bożenę Kot jest dużo więcej. Niestety, przedstawione projekty były inwestycjami bardzo wyczekiwanymi przez mieszkańców. Taki jest dotychczasowy efekt konfliktu w Radzie powiatu żyrardowskiego. Warto pamiętać o tym, idąc na głosowanie.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: