Radni powiatu grodziskiego podczas grudniowej sesji jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały budżetowej na 2022 r. W planie nie zabrakło kwoty przeznaczonej na inwestycje, które w tym roku pochłonąć mają ponad 7,5 mln zł.

Dochody powiatu grodziskiego na 2022 r. zaplanowano na poziomie 116 170 450 zł, z czego dochody bieżące to kwota 113 767 950 zł, a dochody majątkowe 2 402 500 zł. Ważną część dochodów, oprócz subwencji oświatowej i innych dotacji celowych na zadania własne i z zakresu administracji rządowej, stanowią wpływy z podatków PIT i CIT, które wynoszą kolejno: 45 639 007 zł i 1 798 257 zł. Po stronie wydatków znajduje się natomiast kwota 122 316 240 zł. Znaczną jej część stanowią wydatki na inwestycje, na które w tym roku Starostwo przeznaczy 7 561 290 zł. Są to zarówno nowe zadania, jak i kontynuacja już rozpoczętych. Łącznie 36 zadań inwestycyjnych.

W głównej mierze są to inwestycje drogowe, na które przeznacza się 4 207 517 zł, z czego 2 350 000 zł to wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z gmin. Dotacja z gminy Grodzisk Maz. w wysokości 1 200 000 zł przekazana została na rozbiórkę chodnika i budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1505W (ul. Chełmońskiego i ul. Radziejowickiej) od ul. Sadowej do ul. Niedźwiedziej w Kałęczynie. Na całość Powiatowy Zarząd Dróg wyda 1 233 000 zł. Dodatkowe 300 000 zł dotacji z gminy przeznaczy się również na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Rokitnicę wzdłuż drogi relacji Chrzanów-Żuków-Czubin w rejonie istniejącego mostu. Natomiast 650 000 zł przeznaczyła Gmina Jaktorów na przebudowę odcinka ul. Chełmońskiego w miejscowościach Budy Grzybek i Chylice. Dotację w wysokości 200 000 zł, co stanowi połowę całkowitych kosztów zadania, przekazała także Gmina Żabia Wola, gdzie rozbuduje się fragment ul. Tarczyńskiej w Ojrzanowie. Wśród innych zadań drogowych znajdziemy również m.in.: rozbudowę skrzyżowania i drogi gminnej Skuły-Bartoszówka oraz skrzyżowania i drogi gminnej Chlebnia-Kraśnicza Wola, rozbudowę ul. Słowika w Zarębach w Gminie Żabia Wola i drogi powiatowej w miejscowościach Kaski i Gongolina w Gminie Baranów. Powstaną również nowe ścieżki rowerowe (m.in. przy ul. Wspólnej w miejscowościach Wólka Grodziska-Kraśnicza Wola-Kozery) oraz przejścia dla pieszych, które poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym m.in. przy ul. Armii Krajowej w Baranowie, ul. Jana Pawła II i ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej, ul. Kościuszki w Milanówku, ul. 3-go Maja w Grodzisku Maz., ul. Skokowskiego w Jaktorowie i ul. Mazowieckiej w Osowcu. Powiatowy Zarząd Dróg w tym roku przygotuje również kolejne dokumentacje kosztorysowo-projektowe na realizację kolejnych zadań drogowych, które wykonane będą w kolejnych latach.

Wśród innych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r. wyróżnić można także modernizację budynków przy ul. Kościuszki w Grodzisku Maz. pod przyszłą siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, dalsze usprawnianie e-administracji, a także zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Zachodniego i samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grodzisku Maz. Największą kwotę pochłonie jednak remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dalekiej 11a, gdzie będzie nowa siedziba Starostwa. Na to zadanie w tym roku przeznaczy się 1 900 000 zł.
Plan budżetu został jednogłośnie przyjęty przez radnych podczas grudniowej sesji. – Chciałbym bardzo serdecznie państwu radnym podziękować za przyjęcie projektu budżetu przedstawionego przez zarząd powiatu. Rozumiem, że jest to obdarzenie zarządu dużym zaufaniem – podziękował radnym podczas sesji Starosta Marek Wieżbicki. – Mam nadzieję, że zarząd tego zaufania nie zawiedzie. Będziemy realizować ten budżet w jak najlepszy sposób, a w trakcie roku, mam nadzieję, będziemy go niejako wzmacniać poprzez wpisanie nowych zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z zapowiedzią Starosty, już w styczniu do powiatu trafiły kolejne środki z dofinansowań, m.in. 3 600 000 zł na budowę lądowiska dla SOR przy Szpitalu Zachodnim czy 19 573 597 zł, jakie otrzymał Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe” na uruchomienie 54 linii komunikacyjnych transportu publicznego.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: