Historyczny budżet powiatu pruszkowskiego

Podczas grudniowej sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego radni jednogłośnie byli za przyjęciem planu budżetu na 2022 r. Mimo zmian w przepisach dotyczących wpływów do samorządów z podatków dochodowych, jest to historyczny budżet powiatu, w którym na inwestycje przeznaczy się ponad 66 mln zł.

W budżecie na 2022 r. dla Powiatu Pruszkowskiego ustalono dochody na poziomie 210 990 871 zł, z czego dochody bieżące to kwota 186 758 871 zł, a dochody majątkowe to 24 232 000 zł. Jest to kwota wyższa o 18 076 213 zł w porównaniu do dochodów uchwalonych w budżecie na 2021 r. Wynika to głównie z przyznanych dotacji. Są to: 7 000 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę LO im. Kościuszki w Pruszkowie, 7 200 000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie, 1 618 000 zł i 500 000 zł z Województwa Mazowieckiego jako wsparcie budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie i przebudowy LO im. Kościuszki w Pruszkowie, 3 000 000 zł z Miasta Piastów na rozbudowę drogi powiatowej nr 3129W, czyli ul. Dworcowej w Piastowie i ul. Bodycha w Regułach oraz 2 000 000 zł z Funduszu Solidarnościowego na budowę Ośrodka Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej w Brwinowie. Jednak w projekcie budżetu zmniejszono udział powiatu w podatku PIT o 10 000 000 zł, co wynika z Ustawy Polski ład. W 2022 r. dochody powiatu z PIT wynosić będą 91 352 527 zł, natomiast z CIT – 6 961 984 zł.

Wydatki powiatu na 2022 r. zaplanowano na łączną kwotę 251 643 277 zł, z czego 66 124 722 zł przeznaczy się na inwestycje. To największa kwota przeznaczona na wydatki majątkowe w historii powiatu od 1999 r. i jest większa w porównaniu do 2021 r. o ok. 14 000 000 zł. Największą część stanowią inwestycje w drogi, na co w budżecie zaplanowano 22 944 525 zł. Będzie to m.in. budowa ul. Broniewskiego i rozbudowa ul. Sienkiewicza wraz z ul. Zimińskiej-Sygetyńskiej i Parkowej w Pruszkowie; rozbudowa skrzyżowania ul. Długiej i Drogi Hrabskiej wraz z rozbudową Drogi Hrabskiej na odc. od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach; budowa ronda na skrzyżowaniu dróg z Czubina do Żukowa i Milęcina do Błonia wraz z rozbudową tych dróg; rozbudowa ul. Piłsudskiego i Bohaterów Wolności w Piastowie; rozbudowa skrzyżowania ul. Pruszkowskiej z ul. Jeżynową i Działkową w Strzeniówce oraz dwóch odcinków ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej, przebiegającej przez Pruszków. Poza tym w tym dziale są również inwestycje w oświetlenie przejść dla pieszych, budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sokołowskiej od ul. Parkowej do granicy z gminą Michałowice oraz budowa wiaduktu nad torami PKP pomiędzy ul. Warszawską w Pruszkowie a ul. Grunwaldzką w Piastowie. Oprócz wcześniej wymienionych inwestycji, na które powiat pruszkowski otrzymał dotacje, do większych inwestycji należy również zaliczyć wykonanie prac projektowych, budowlanych i zakup wyposażenia dla nowo wybudowanego pawilonu D Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. Powiatu Pruszkowskiego nie ominie również zapłata Janosikowego, które w 2022 r. wyniesie 39 214 902 zł.

Po odczytaniu pozytywnej opinii RIO i pozytywnych opiniach poszczególnych komisji, plan budżetu na 2022 r. został jednogłośnie uchwalony przez radnych – 27 głosów za, przy żadnych przeciwnych i wstrzymujących się.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: