Projekt budżetu przyjęty przez Zarząd powiatu

W piątek 13 listopada Zarząd powiatu grodziskiego przyjął uchwałę dotyczącą projektu uchwały budżetowej na 2021 r. Zaplanowano dochody w wysokości 115 868 128 zł, co stanowi o ponad 6 milionów więcej niż w 2020 r. Wydatki zaplanowano w wysokości 124 490 470 zł, co stanowi wzrost o prawie 14 milionów złotych w stosunku do roku bieżącego.

Po stronie dochodów, planowane wpływy z PIT wyniosą 47 000 000 zł, zaś planowana kwota z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1 500 000 zł. Zwiększona została także subwencja przyznana na część oświatową z 32 063 262 zł w bieżącym roku na 35 900 307 zł. W tej części subwencji wzięto pod uwagę zmiany finansowe zakresu działań oświatowych wynikające z podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od 1 września 2020 r. oraz skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz ich awansu zawodowego.

Zarząd stara się zachować najważniejsze wydatki na podobnym poziomie, jednak by wesprzeć funkcjonowanie powiatowego szpitala, zwiększone zostały wydatki na ten cel. Tę kwotę zwiększono z 948 500 zł w bieżącym roku do 1 220 880 zł. 300 000 zł z tej kwoty przeznaczone zostanie na zakup sprzętu medycznego i niemedycznego dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim oraz 92 380 zł na zakup Systemu Zrobotyzowanej Nawigacji do chirurgii kręgosłupa.

W związku z ustawą o dochodach jednostek terytorialnych w 2021 r. powiat grodziski będzie zobowiązany do wpłaty do budżetu państwa 12 390 188 zł „Janosikowego”. Kwota ta jest o ponad 1mln niższa niż w tym roku.

Przyjęcie budżetu przewidziano na sesji 19 grudnia br., choć w związku z pandemią, podobnie jak w tym roku, władze przewidują jego zmiany w trakcie roku w związku z zaistniałymi potrzebami.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: