Władze Podkowy Leśnej w ostatnich latach bardzo rozważnie gospodarują posiadanymi środkami. Dążą, by coroczny budżet był zrównoważony. Ta strategia w obecnym, bardzo trudnym czasie, w porównaniu z sąsiednimi gminami, dała pewien komfort podczas prac nad przyszłorocznym budżetem, niemniej władze bardzo ostrożnie podchodzą do planowanych wydatków.

- Przyszłoroczny budżet będzie bardzo zachowawczy. Dochody, których byśmy się spodziewali normalnie, bez wszystkich zmian podatkowych, byłyby o około 2 mln wyższe. Wzrosły natomiast wszystkie wydatki związane z płacami, głównie w oświacie, na co nie mamy pokrycia w subwencji oświatowej – mówił nam Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński. – Skupialiśmy się na jak najmniejszych wydatkach i ograniczeniu ich do niezbędnego minimum, aby przeprowadzić jakiekolwiek inwestycje. Chcielibyśmy dokończyć przedszkole. Mieszkańcy czekają też na drogi oraz zablokowaną rewitalizację stawu i parku. Może jakoś to się uda pospinać w połowie roku i zawieje większym optymizmem – dodał burmistrz.
W projekcie budżetu przewidziano dochody na poziomie 33 554 274,94 zł. Planowane wydatki to 41 687 187,00 zł, z czego 8 349 950,00 zł to wydatki majątkowe. Deficyt wyniesie 8 132 912,06 zł, z czego 3 305 433,96 zł pokryte zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

Największą pozycją po stronie wydatków są koszty związane z oświatą i wychowaniem. Jest to niemal 17 mln zł. Z własnych środków gmina będzie musiała pokryć prawie 40 % tych kosztów, subwencja oświatowa w przyszłym roku nie pokrywa nawet funduszu płac nauczycieli.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych należeć będą:

  • Budowa przedszkola miejskiego – 5,4 mln zł
  • Budowa i przebudowa ulic – 1 mln zł
  • Projekt Pn. „Niska Emisja w Podkowie Leśnej” – 635 tys. zł
  • Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego – przebudowa zbiornika wodnego – 510 tys. zł
  • Projekt pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” – 251 tys. zł.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: