Gmina Żabia Wola to kolejna gmina, która tuż przed zakończeniem roku przygotowała projekt budżetu na 2021 r. I choć w wielu miejscach opracowany plan dochodów i wydatków finansowych  został już przyjęty podczas posiedzenia rady, tak w Żabiej Woli radni stoją jeszcze przed ostateczną decyzją. Niemniej jednak wiemy już, jak kształtują się te kwoty.

Projekt budżetu w gminie zakłada, że dochody kształtować się będą na poziomie 64 209 564 zł, a wydatki to 63 570 442 zł. To oznacza, że zakłada się nadwyżkę budżetu w kwocie 639 122 zł, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Wśród wydatków największe kwoty przeznaczone zostaną na oświatę i wychowanie (blisko 18 mln). Podobna kwota zagospodarowana jest również na wsparcie rodziny, w tym na wypłatę świadczeń i wsparcie rodzin zastępczych. Natomiast na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym na bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, gospodarkę odpadami komunalnymi, oświetlenie i oczyszczanie gminy przeznaczono nieco ponad 7 mln zł. Pozostałą kwotę przeznacza się m.in. na ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukacyjną opiekę wychowawczą, a także na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (937 000 zł) oraz kulturę fizyczną (81 700 zł).

Nie należy także zapominać o inwestycjach, na które w budżecie przeznaczono łącznie 5 447 513 zł. Wśród nich największą część stanowić będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach (535 000 zł) i przebudowa ul. Folwarcznej w Musułach (400 000 zł). Dużą część stanowić będzie także modernizacja dróg gminnych i powiatowych oraz budowa oświetlenia energooszczędnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł. Pozostałe wydatki majątkowe to rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, zakup gruntów pod drogi gminne, wykonanie projektów na remonty kolejnych dróg i chodników czy zagospodarowanie gruntów sołeckich. W budżecie przewidziano także realizację zadań z budżetu sołeckiego, na który zagospodarowano 876 549 zł. Warto tez zaznaczyć, że w ostatnich dniach gmina dostała dodatkowo 3 mln zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na infrastrukturę poprawiającą stan bezpieczeństwa publicznego.

 


Ten, jak i wiele ciekawych artykułów dostępny jest od środy, 16 grudnia br., w numerze 20 naszej papierowej gazety!

W numerze między innymi:

  • Zaskakujące decyzje wokół CPK
  • Zmiany w grodziskim urzędzie
  • Dąbrówka arystów
  • Mikołaj odwiedził Grodzisk Maz.
  • Podkowa Leśna kolonią artystyczną?
  • Dni wolne w 2021r
  • Kozery Nowe bez odpadów
  • Prezentujemy projekty budżetów gmin
  • Najciekawsze wydarzenia sportowe
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: