Tegoroczny budżet Brwinowa był bardzo trudny, niestety przyszłoroczny może być jeszcze trudniejszy. Sprawdźmy więc, jakie są plany wydatków gminy na przyszły rok.

Już w tym roku gmina bardzo odczuła wprowadzone w systemie podatkowym zmiany. – Tegoroczny budżet jest jednym z trudniejszych. Patrząc na dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych naszych mieszkańców, to już w tym roku było słabiej. Zeszłoroczne, przedwyborcze zmiany przepisów podatkowych uszczupliły te dochody o ok. 7,2 mln zł tylko w tym roku. Do tego doszły zawirowania na rynku pracy spowodowane epidemią koronawirusa. Warto przypomnieć, że ok. 38% podatków płaconych przez każdego z nas trafia do gminy, którą wpisujemy do zeznania podatkowego PIT. Zatem, jeśli wiele osób straciło pracę lub część swoich dochodów, to płacą mniejsze podatki, a tym samym mniej środków trafia do gmin. Z tego powodu nasze tegoroczne dochody spadły o kolejne 3 mln zł – mówił nam Burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Niestety, projekt przyszłorocznego budżetu wymaga wielu wyrzeczeń. Dochody zaplanowane zostały na 195 mln zł. Wydatki to ponad 203 mln zł, z czego ponad 38 mln zł przewidziano na inwestycje. Planowany deficyt pokryty zostanie w większości z wolnych środków z 2020 r.
Pomimo zmniejszenia dynamiki wzrostu przychodów, w przyszłym roku wzrośnie płacone przez gminę „Janosikowe”.

- Jesteśmy karani za swój sukces. Gmina Brwinów jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania i staje się coraz bogatsza, głównie za sprawą rosnących dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, w tym głównie podatków od nowych budynków i hal wykorzystywanych na działalność gospodarczą, co  zwiększa średni dochód na mieszkańca. Jakiś czas temu zaczęliśmy płacić „Janosikowe”, w tym roku wyniosło 600 tys. zł, ale już w przyszłym będzie to 1,8 mln zł. Tymczasem, wyliczone przez Ministerstwo Finansów udziały w podatkach PIT będą większe o 1 mln  zł, co po uwzględnieniu Janosikowego oznacza, że będziemy mieli do dyspozycji mniej o 200 tys. zł. A przecież rosną nasze koszty związane z odbiorem śmieci, zakupem energii elektrycznej, utrzymaniem szkół i przedszkoli oraz wiele innych. A to wszystko odbija się na naszych inwestycjach – mówił Burmistrz Brwinowa.

Największą pozycją w wydatkach bieżących będą środki związane z edukacją – 52,6 mln zł, przy subwencji rządowej w wys. 22,8 mln zł. Jeżeli doliczymy do tego 6,65 mln zł na planowane inwestycje w naszych szkołach i przedszkolach, to gmina ze środków własnych w 2021 r. będzie musiała dopłacić blisko 36,5 mln zł. Rządowa subwencja starczy zatem zaledwie na ok. 38,9% wszystkich wydatków w oświacie.

Największą pozycją w budżecie inwestycyjnym są inwestycje drogowe – ponad 14,6 mln zł. Ponad 6 mln zł to wydatki na inwestycje związane z kulturą, z czego prawie 3 mln zł przeznaczone jest na rewitalizację Pałacu Wierusz-Kowalskich, 1,85 mln zł na dokończenie budowy świetlicy w Kaniach, a 1,5 mln zł na rozpoczęcie budowy biblioteki w Brwinowie. Z kolei, ok. 4 mln. zł zostanie przeznaczone na inwestycje związane z wodociągami i kanalizacją na terenach wiejskich.

Tegoroczny budżet był już bardzo trudny i wymagający wielu wyrzeczeń. Przyszłoroczny będzie trudniejszy. Życzymy jednak wielu sukcesów w jego realizacji.


Ten, jak i wiele ciekawych artykułów dostępny jest od środy, 16 grudnia br., w numerze 20 naszej papierowej gazety!

W numerze między innymi:

  • Zaskakujące decyzje wokół CPK
  • Zmiany w grodziskim urzędzie
  • Dąbrówka arystów
  • Mikołaj odwiedził Grodzisk Maz.
  • Podkowa Leśna kolonią artystyczną?
  • Dni wolne w 2021r
  • Kozery Nowe bez odpadów
  • Prezentujemy projekty budżetów gmin
  • Najciekawsze wydarzenia sportowe
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: