Radni Podkowy Leśnej podczas ostatniej sesji Rady miasta uchwalili budżet na 2022 r. Jak podkreślił Burmistrz Artur Tusiński, będzie to ostrożny budżet, opracowany tak, aby miasto przygotowane było na najgorsze sytuacje. Niemniej nie zabraknie w nim środków na inwestycje.

Dochody miasta ustalono w wysokości 33 547 412 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 31 913 412 zł i dochody majątkowe w wysokości 1 634 000 zł. Największe wpływy do budżetu stanowią dochody z tytułu podatków i opłat (4 408 635 zł) oraz z PIT (14 370 328 zł) i CIT (66 671 zł). Wydatki natomiast to kwota 38 963 568 zł, gdzie uwzględnione są wydatki bieżące w wysokości 31 902 068 zł. Oznacza to deficyt budżetowy w wysokości 5 416 155 zł, który pokryty zostanie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z bieżącego roku, wolnymi środkami i nadwyżką budżetową.

Dodatkowo utworzono rezerwę ogólną w wysokości 98 000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102 000 zł. – Mały budżet, ostrożny jak każdy, ale ten skrojony jest wyjątkowo. Miejmy nadzieję, że później nie będzie gorzej, niż zapowiadają. Na to jesteśmy przygotowani, na gorsze scenariusze, ale mam nadzieję, że do nich nie dojdzie. Dziękuję Państwu bardzo za wyrozumiałość i prace nad budżetem – zwracał się do radnych podczas sesji Burmistrz Artur Tusiński.

Ważną część budżetu stanowią inwestycje, na które przeznaczy się 7 061 500 zł. Będzie to głównie kontynuacja już rozpoczętych zadań, m.in. dalsza rozbudowa Pumptracka i rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego poprzez przebudowę zbiornika wodnego oraz realizacja takich projektów, jak „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy”, „E-usługi dla Podkowian”, „Podkowa Leśna = Human Smart Town” i „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)” w zakresie e-turystyki. Część kwoty przeznaczona zostanie na dotacje dla mieszkańców na wymianę kotłów i montaż kolejnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na wykonanie projektu zagospodarowania działek przy ul. Jeleniej, gdzie powstać ma budynek usługowo-administracyjny. Największa kwota, bo 2 800 000 zł, przeznaczona zostanie na budowę i przebudowę ulic na terenie miasta. Będą to m.in. ul. Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia i Kukułek. Na 2022 r. przeniesiona zostanie również realizacja zadań, których, z przyczyn niezależnych nie udało się zakończyć w tym roku. Będą to: wykonanie ogrodów deszczowych i nowych nasadzeń, opracowanie i wykonanie spinki wodociągu pod torami WKD w ulicy Sosnowej i Wiewórek oraz przebudowy ulic Kwiatowej i Miejskiej.
Budżet na 2022 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: