18 marca 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja promująca system zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz samorządu terytorialnego: prezydenci, starostowie, burmistrzowie miast i wójtowie gmin. Organizatorami byli: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Forum Samorządowe na rzecz Dużych Rodzin i Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. O praktyce wprowadzania kart dużych rodzin mówił natomiast burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński.

– Mamy w tym roku ogłoszony przez premiera Rok Rodziny. Udało nam się już wydłużyć niemal do roku urlopy macierzyńskie, zostały wprowadzone nowe ulgi podatkowe, wspieramy samorządy w zadaniu organizowania opieki nad dziećmi do lat trzech dzięki programowi Maluch. Uzupełnieniem tych działań mogą być inicjatywy samorządów, właśnie takie, jak Karty dużych rodzin. - powiedział, otwierając konferencję, minister Władysław Kosiniak-Kamysz. - Sam jestem ich wielkim zwolennikiem. Wierzę, że ta konferencja zaowocuje rekomendacjami dla samorządów zainteresowanych wprowadzeniem Karty, będzie zachętą dla niezdecydowanych, stworzy listę dobrych praktyk i poradnik dla tych, którzy zechcą w ten sposób kształtować politykę rodzinną. Kolejnym krokiem powinna być propozycja stworzenia ogólnopolskiej karty rodzin wielodzietnych.

List do uczestników konferencji od Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP, odczytała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka. Przypomniała także o prezydenckich inicjatywach w tym zakresie, takich jak konkurs „Dobry klimat dla Rodziny” czy cykliczne debaty „Ważne sprawy polskich rodzin.”

Praktykę wprowadzenia Karty przedstawił Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, w którym taka Karta działa od 2008 r. – Korzysta z niej już ponad 2 tys. rodzin, a zniżki, oprócz instytucji gminnych, daje coraz więcej firm prywatnych. Zdaniem burmistrza inwestycja w Kartę w znacznym stopniu zwraca się w postaci zysków ze zwiększonego dochodu np. w kinie czy na pływalni. Jest oprócz tego nieocenionym atutem dla chcących się tu osiedlić rodzin z dziećmi. - Dzietność w Grodzisku Mazowieckim, która w 2006 r. kształtowała się na poziomie 1,3 dziś sięgnęła wartości 1,7 – przypominał burmistrz Benedykciński. – Nie jest to oczywiście tylko zasługą Karty, ale jest ona ważnym elementem kształtowania polityki prorodzinnej w gminie.


fot. Jacek Szczepaniak

O zmianę polityki rodzinnej państwa apelował wiceprezes Związku Dużych Rodzin "3 Plus” dr Konstanty Radziwiłł. Przedstawił też główne tezy raportu na temat funkcjonowania Kart Dużych Rodzin w samorządach w Polsce. Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia dra Stanisława Kluzy „Rola samorządu terytorialnego w prowadzeniu lokalnych polityk rodzinnych.

Drugą część konferencji poświęcono warsztatom dla przedstawicieli metropolii i dużych aglomeracji, województw, dużych i małych miast oraz wsi. Dyskutowano także nad najlepszymi praktykami oraz napotykanymi problemami w trakcie wprowadzania Karty, oraz nad ideą wprowadzenia Karty Ogólnopolskiej.

Spotkanie podsumowała wiceminister Elżbieta Seredyn. - Systemowe rozwiązania są niezbędne, ale wymagają konsultacji międzyresortowych – zaangażowania resortów kultury, edukacji czy transportu – powiedziała wiceminister Seredyn. – MPiPS ma też własne pomysły. Pracujemy nad resortowym programem, myślimy także o rozwiązaniach doraźnych. Mogę obiecać, że następna edycja programu „Maluch” będzie premiowała te gminy, które wprowadzą Kartę u siebie.

oprac. na podstawie materiałów MPiPS
IS

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: