Mobilny Urzędnik – załatw sprawę urzędową bez wychodzenia z domu!

„Mobilny urzędnik” to usługa polegającą na obsłudze mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki poza siedzibą urzędu celem ułatwienia załatwienia spraw.

Usługa skierowana jest do osób, które:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
 • są w wieku 65 lat i więcej
 • są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług

Zakres usług świadczonych w ramach Mobilnego Urzędnika:

 1. W ramach lokalnych programów Ochrony Środowiska: Dotacje na budowę przyłącza do sieci gazowej, wymianę pieca węglowego na gazowy lub elektryczny:
  1. Złożenie wniosku w sprawie otrzymania dotacji na budowę przyłącza do sieci gazowej:
   – podpisanie umowy w sprawie przyłącza do sieci gazowej
   – rozliczenie na podstawie faktury
  2. Złożenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji na wymianę pieca węglowego na gazowy bądź elektryczny:
   – podpisanie umowy w sprawie wymiany pieca
   – rozliczenie na podstawie faktury
 2. Usuwanie drzew i krzewów:
  1. Złożenie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
  2. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 3. Utylizacja azbestu:
  Złożenie wniosku o dotację na utylizację wyrobów zawierających azbest
  – podpisanie umowy w sprawie otrzymania dotacji na utylizację azbestu
  – odebranie i przekazanie dokumentów (faktury oraz karty przekazania odpadu ) do rozliczenia podpisanej umowy
 4. Kastracja zwierząt:
  Złożenie wniosku o udzielenie dotacji na kastrację zwierząt
  – podpisanie umowy w sprawie kastracji zwierząt
  – rozliczenie na podstawie faktury Załącznik do zarządzenia Nr 9/2022 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2022r.

Zgłoszenia o potrzebie skorzystania z usługi można dokonać:

 1. telefonicznie – pod numerem telefonu: 227555534 wew.179 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy mobilnego urzędnika, tj. pon. 11:00-18:00 wt,śr.czw. 8:30-15.30 pt. 8:00-15:00.
 2. wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres: lukasz.wisniewski@grodzisk.pl W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy, a także podać imię, nazwisko, adres i numer telefonu do kontaktu;
 3. za pośrednictwem osoby trzeciej.
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: