Dzikie rzeki z bogactwem flory pasów zieleni okalających brzegi to skarby polskich pejzaży, ale i rzadkość. Do takich należy Mrowna – rzeka, która znajduje się w obszarze krajobrazu chronionego Powiatu Grodziskiego. Nie wszyscy jednak potrafią docenić i uszanować ten fakt. Tak jak właściciel działki w Kałęczynie, która bezpośrednio sąsiaduje z Mrowną.

Problem zasygnalizowali obrońcy i miłośnicy Mrowny, działający w stowarzyszeniu Inicjatywa Obywatelska 2002. Ich zdaniem, jeden z mieszkańców Kałęczyna (dane personalne do wiadomości redakcji) – właściciel działki położnej w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Mrowny – ustawił na niej kontener budowlany. Z informacji wynika, że mieszkaniec Kałęczyna chciał wybudować tam obiekty mieszkalne dla personelu swojej firmy.
Działka otoczona jest betonowym murem, który z jednej strony graniczy z rzeką Mrowną w odległości nie większej niż 2-3 metry od jej brzegu. Przepisy mówią o nie ingerowaniu w obszarze 20 m od granicy brzegów rzeki.
Sprawą niewyjaśnioną pozostaje ponadto charakter działki. Zdaniem wiceburmistrza Grodziska Maz.. - Piotra Galińskiego, budowa na tej działce jakichkolwiek obkiektów mieszkaniowych jest nieprawna.
Wykracza też poza normy obowiązujące nie tylko w sytuacji obszaru krajobrazu chronionego, ale też ogólnych przepisów dotyczących pasa przestrzeni chronionej wód rzecznych.
Straż Miejska w Grodzisku Maz. po zapoznaniu się z rodzajem i charakterem działań budowlanych na rzeczonej działce – skierowała sprawę do Mazowieckiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wydział architektury w Grodzisku Maz. stoi na stanowisku, że budowa jakichkolwiek obiektów na terenie ww. działki jest niezgodna z prawem. Czy właściciel działki usunie stojący na niej obiekt?
O wyniku interwencji obrońców terenów wokół Mrowny poinformujemy wkrótce.
 
 
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: