Uchwała krajobrazowa w Grodzisku Mazowieckim weszła w życie 11-go maja 2022 r. Tym samym Grodzisk Mazowiecki dołączył do miast, które wprowadziły standardy porządkujące reklamy w swojej przestrzeni publicznej. Uchwała zawiera regulacje dotyczące wielkości, ilości i wyglądu szyldów, reklam oraz banerów. Jej wprowadzenie jest znaczącym krokiem w stronę poprawy estetyki miasta, odsłonięcia jego prawdziwego piękna oraz likwidacji chaosu reklamowego z jego przestrzeni.

Pod hasłem "Odsłaniamy piękno Grodziska Mazowieckiego" miasto rusza z kampanią informacyjno-edukacyjną, która ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z uchwałą krajobrazową.

Zgodnie z jej zapisami gmina Grodzisk Mazowiecki została podzielona na dwa obszary, w których obowiązują różne regulacje. Pierwszy obszar obejmuje centrum miasta i charakteryzuje się zaostrzonymi zasadami i obostrzeniami. Drugi to pozostały obszar poza centrum, gdzie obowiązują głównie zasady porządkujące przestrzeń poprzez ograniczenie ilości informacji wizualnej, dbałość o wysoką jakość reklam oraz zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia.

Od 11 maja 2022 r. liczone są trzy terminy dostosowania istniejących reklam:

12 miesięcy, czyli do 11 maja 2023 r. – dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, sytuowanych na ogrodzeniach (głównie chodzi o banery) oraz na nieruchomościach, na których znajdują się zabytki nieruchome, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Grodzisk Mazowiecki (w tym w rejestrze zabytków nieruchomych Województwa Mazowieckiego),

24 miesiące, czyli do 11 maja 2024 r. – dla wszystkich pozostałych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych (w tym banerów sytuowanych na budynkach i balkonach), z poniższym wyjątkiem:

36 miesięcy, czyli do 11 maja 2025 r. – dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych na podstawie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę.

Każda tablica i urządzenie reklamowe, w tym szyld i baner, montowane po 11 maja 2022 r. muszą być zgodne z wytycznymi obowiązującej uchwały krajobrazowej.

W przypadku reklam umieszczonych niezgodnie z zapisami uchwały, gmina ma obowiązek wymierzyć karę pieniężną, której wysokość ustawodawca narzucił odgórnie w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 37d. Kary są dotkliwe, wynoszą 112 zł za każdy dzień (opłata stała za 1 szt. niezgodnej reklamy) + 10 zł za każdy 1 m² tej reklamy dziennie. Kwoty te należy zsumować w każdym indywidualnym przypadku (w zależności od powierzchni reklamy) i pomnożyć przez ilość dni, kiedy reklama pozostaje niedostosowana. Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów albo usunięcia tablicy lub urządzenia. Kary te będą również wymierzane właścicielom oraz najemcom lokali i nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminów dostosowania reklam istniejących przed 11 maja 2022 r., w terminach wyżej wymienionych.

Informacje na temat uchwały krajobrazowej:

www.planowanieprzestrzenne.grodzisk.pl/uchwala-krajobrazowa/

Wydział Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 12a

tel. 22 463 46 32, e-mail: krajobraz@grodzisk.pl 

materiał zewnętrzny

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: