Grodzisk Mazowiecki kontynuuje kampanię informacyjną dot. Uchwały Krajobrazowej wprowadzonej na terenie gminy. Kampania ma na celu przypomnienie o zbliżającym się terminie dostosowania do 11 maja 2023 r. przez właścicieli nieruchomości tablic i urządzeń reklamowych sytuowanych na ogrodzeniach. Czasu nie pozostało już wiele. Dlatego, tak ważne jest zapoznanie się z zasadami Uchwały i dotrzymanie terminu.

Wprowadzona Uchwała Krajobrazowa Grodziska Mazowieckiego w myśl kampanii „Odsłaniamy piękno GRODZISKA MAZOWIECKIEGO” ma na celu uporządkowanie reklam w przestrzeni publicznej i wyeliminowanie chaosu reklamowego. Uchwała nie zabrania reklamowania się, nie likwiduje reklam, a jedynie je porządkuje. Zyskają na tym wszyscy, mieszkańcy ze względu na poprawę wizualną miasta, a także przedsiębiorcy, którzy w przestrzeni publicznej będą mogli konkurować na równych zasadach. Zastosowanie „porządków” w reklamach spowoduje poprawę ich czytelności z korzyścią dla przedsiębiorcy.

Zgodnie z zapisami Uchwały na ogrodzeniach dopuszcza się wyłącznie tablice reklamowe, sytuowane w obrębie przęsła ogrodzeniowego, zachowujące następujące warunki:

  1. zachowanie minimalnej odległości 6 m od tablic reklamowych i urządzeń reklamowych sytuowanych poza ogrodzeniem,
  2. symetryczne umieszczenie w stosunku do krawędzi przęsła ogrodzenia, w jego obrębie i z zachowaniem pasa ochronnego szerokości minimum 0,3 m, identycznego dla wszystkich tablic reklamowych na danym ogrodzeniu,
  3. sytuowanie co drugie przęsło, przy zachowaniu jednego wolnego przęsła w stosunku do istniejących na ogrodzeniu szyldów.

Niedostosowanie się do zapisów Uchwały będzie skutkowało wymierzeniem przez gminę kary pieniężnej, której wysokość ustawodawca narzucił odgórnie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – art. 37d.

Jeśli właściciel nieruchomości nie jest pewny, czy jego reklama jest zgodna z Uchwałą może zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim z wnioskiem o wydanie opinii na temat zgodności lokalizacji i formy tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z „uchwałą krajobrazową”. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.planowanieprzestrzenne.grodzisk.pl/uchwala-krajobrazowa/ oraz w Sali Obsługi Mieszkańców.

Wszelkich informacji udziela wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 12a, tel. 22 463 46 32, e-mail: krajobraz@grodzisk.pl.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: