Jaka jest tajemnica sukcesu w wyborach? Jakie są plany grodziskiej rady na najbliższą kadencję? Jakie inwestycje zostaną przygotowane? Na te i na wiele innych pytań, specjalnie dla czytelników portalu opowiada Przewodnicząca Grodziskiej Rady Miejskiej Joanna Wróblewska.

 

Kamil Kubacki: Jak ocenia Pani wybory w okręgach jednomandatowych?

Joanna Wróblewska: W odróżnieniu od wyborów z ordynacją większościową, z okręgu może wejść tylko jeden radny. Dlatego w tym wypadku znacznie bardziej liczy się osobowość i praca radnego. Radny będzie bardziej rozpoznawalny i mieszkańcy bardziej będą od niego egzekwować to, co obiecał w programie wyborczym. Mandat może uzyskać osoba niezwiązana z żadnym ugrupowaniem, osoba niezależna nie musi zabiegać o poparcie komitetu. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie.

Wadą jest to, że jedna osoba zbiera wszystkie głosy z danego okręgu i wszystkie głosy oddane na inne kandydatury są stracone.

KK: Jak przebiegała np. Pani kampania wyborcza w nowym okręgu?

JW: Moja kampania była raczej uboga. Przygotowane były ulotki i gazeta, ale ponieważ pracuję jako lekarz od prawie 20 lat na osiedlu Kopernika, to ludzie mnie znają i jestem osobą rozpoznawalną. Nie potrzebowałam takiej agresywnej kampanii jak konkurenci.

KK: Co Pani zdaniem wpłynęło na tak dobry wynik Pani i Pani ugrupowania?

W tych wyborach Ziemia Grodziska zdobyła aż 16 mandatów – o 4 więcej niż w poprzedniej kadencji. Świadczy to o tym, że mieszkańcy nam zaufali. Tak wiele zrobiliśmy dla Grodziska Maz. Należy wymienić chociaż targowisko miejskie, Park Skarbków, stawy Goliana - jest to miejsce rekreacji dla wielu mieszkańców, którzy spędzają tam wolny czas.

W poprzedniej kadencji zrewitalizowano willę Radogoszcz, która jest poświęcona historii i kulturze Grodziska Maz. Jest miejscem wielu wystaw i wydarzeń artystycznych.

Kolejna sprawa to monitoring, na który czekaliśmy od wielu lat. Teraz czujemy się bezpieczniej w naszym mieście.

Kolejny projekt to otwarcie Grodziskiego Roweru Miejskiego, który umożliwił poprawę oferty turystycznej gminy i ułatwił przemieszczanie się po mieście. W przyszłości zwiększymy liczbę stacji rowerowych, ponieważ jest takie zapotrzebowanie.

W tej kadencji zmodernizowano wiele szkół. Zrobiono ocieplenie szkół i solary w Gimnazjum przy ul. Westfala. Rozpoczęto długo oczekiwany remont Szkoły Podstawowej nr 1. Wybudowana została szkoła w Książenicach i przedszkole przy ul. Górnej. Były to inwestycja z własnych środków gminy. Dodatkowo wyremontowano wiele dróg.

Proszę zobaczyć, jak wiele inwestycji zostało zrealizowane przez te 4 lata. Ludzie widzą, że dzieje się tyle dobrego w tym mieście. Miasto się zmienia, pięknieje i staje się bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Dbamy również o sferę kulturową, organizując koncerty dla mieszkańców w Parku Skarbków i Centrum Kultury. Należy również podkreślić ogromne znaczenie Centrum Kultury jako miejsca zajęć dydaktycznych dla młodzieży.

KK: Jakie są Państwa plany na najbliższą kadencję?

JW: Myślę, że ta kadencja będzie również bogata w wiele inwestycji. W tej kadencji kładziemy bardzo duży nacisk na oświatę. Gmina Grodzisk jest gminą rozwijającą się. Przybywa do nas wielu młodych ludzi, a za tym zwiększa się liczba dzieci. We wrześniu 2015 r. planujemy otwarcie po remoncie Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie przybędzie około 100 nowych miejsc. Da to w sumie 350 miejsc. Będzie modernizowana szkoła przy ul. Westfala. Zniesione zostaną w niej bariery dla osób niepełnosprawnych i zostanie powiększona. Rozbudujemy również szkoła w Adamowiźnie.

Ważną inwestycją będzie planowana budowa nowej szkoły w okolicach Kad – jest to piękne wyzwanie. Proszę zobaczyć, ile zrobiliśmy i zrobimy dla oświaty.

W tej kadencji będzie wybudowana sala widowiskowa przy ul. Sportowej. Będzie ona połączona ze szkołą nr 6. Powstanie park wodny dla dzieci przy Pływalni Miejskiej Wodnik 2000. Kolejny wielki projekt to Stawy Walczewskiego. Będą poszerzone, wykopany zostanie dodatkowy wielki staw, gdzie będzie można pływać małymi żaglówkami. Będzie to kolejny teren rekreacyjny dla mieszkańców naszej gminy. Powstaną również 2 bulwary. Jeden wzdłuż rzeki Rokicianki – połączenie parku Skarbków ze stawami Goliana i drugi wzdłuż rzeki Mrownej do dworku Chełmońskich. Powstanie nowy park i plac zabaw przy ul. Bałtyckiej, ponieważ budowane są nowe bloki i niezbędny jest teren rekreacyjny dla dzieci i mieszkańców.

Największym wyzwaniem będzie jednak budowa obwodnicy zachodniej. Wszystko idzie tu w dobrym kierunku. Obwodnica będzie budowana ze środków unijnych. Odciąży to miasto i poprawi komunikację w mieście.

KK: Podczas sesji inauguracyjnej widziałem, że Panią, jak i wiele osób zdziwił brak zgłoszeń radnych spoza Ziemi Grodziskiej do prac w Komisji Rewizyjnej. Jak Pani ocenia tę sytuację?

JW: Bardzo mnie to zdziwiło. Radni opozycyjni nie podjęli pracy w Komisji Rewizyjnej, a w poprzedniej kadencji bardzo się tam udzielali. Nas wszystkich wprowadziło to w zakłopotanie. Lepiej byłoby dla tej Rady, by radni, którzy uczestniczyli w pracach Komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji, mogli tę pracę kontynuować nadal. Nie wiem, z czego to wynika, dlaczego nie podjęli takiego wyzwania.

KK: Jakie zadania stoją przed Przewodniczącą Rady w najbliższej kadencji?

Ja, jako Przewodnicząca, jestem odpowiedzialna za organizowanie pracy Rady oraz przewodzenie jej obradom na sesji. Kolejnym zadaniem jest reprezentowanie Rady na zewnątrz, podczas spotkań, koordynacja prac komisji problemowych.

Przewodnicząca zwołuje sesje, ustala jej porządek, czuwa nad przebiegiem. Dba o autorytet Rady. Myślę, że są to najważniejsze zadania przede mną w tej kadencji. Oczywiście muszę dbać o prawidłowe relacje między radnymi, między Radą a Burmistrzem, by te relacje były poprawne i sympatycznie się pracowało. Ważnym problemem jest również to, by tematyka poruszana na sesji była omówiona podczas prac komisji, by nie było tak, by uchwały były wprowadzane bez omówienia i uzyskania pozytywnej oceny komisji i od samego początku był prawidłowy przebieg legislacyjny uchwał.

KK: W związku z wprowadzeniem okręgów jednomandatowych mieszkańcy zwrócili się do nas z pytaniem o możliwość wprowadzenia głosowania imiennego. Chodzi o to, by każdy z mieszkańców wiedział, jak głosował wybrany przez niego radny.

JW: W chwili obecnej obowiązujący Statut Gminy Grodzisk Mazowiecki nie przewiduje głosowania imiennego nad aktami prawa miejscowego. W chwili dostosowywania zapisów Statutu do aktualnie obowiązujących zapisów prawa, przedstawię Radzie Miejskiej propozycję wprowadzenia zapisów o głosowaniu imiennym, pozostawiając jej podjęcie stosownej decyzji.

KK: Dziękuję za rozmowę.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: