3 Sesja Rady Miasta w Grodzisku Maz.

W dniu 15 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta w Grodzisku Maz. Sesja ważna, bo wprowadzająca zmiany w budżecie gminy na 2010 r., ustalająca skład poszczególnych komisji, a także uchwalająca stawki opłat za czynsz lokali mieszkalnych.

Trzecie po wyborach samorządowych obrady Rady Miasta pokazały, że klimat, w jakim podejmowane będą uchwały, nie zmieni się specjalnie. Zarówno w koalicji jak i opozycji przybyło parę nowych twarzy, ale układ sił pozotał taki sam. PO z Ziemią Grodziską dyktują warunki, którym konsekwentnie przeciwstawia się opozycyjna mniejszość radnych PiS i Grodziszczan. Ta  próba sił widoczna była i na tej sesji. Do tego stopnia zdominowała zdrowy rozsądek, że koalicjanci, mimo racji przyznawanych w dyskusji radnemu Romanowi Ignasiakowi z PiS, który wnioskował o uporządkowanie zakresu zadań poszczególnych komisji, ostatecznie zagłosowali za odrzuceniem jego wniosku. Trudno doszukiwać się tu sensu czy logiki, ale bywalcy na sesjach wiedzą już, że przecież nie o rozsądek tu idzie. Wszystkie wnioski opozycji koalicjanci zwykli negować dla zasady. Sytuacje takie pozostawiają jednak zwykle niesmak i żałosny uśmiech na twarzach opozycji, gości i prasy nawet tej opłacanej przez samorząd.

Dwoje członków koalicji - Jan Morwiński (samorządowy radca prawny w minionej kadencji) i Małgorzata Soboń ślubowało i objęło mandaty radnych.   
 
Ustalono składy:
- komisji rewizyjnej w składzie: Jan Morwiński, Tomasz Suchożebrski, Roman Ignasiak, Irmina Dziekańska, Krzysztof Kowalczyk, Aleksandra Kapuściak, Stanisław Kolasa, Alicja Pytlińska, Piotr Mergner, Jarosław Józefowicz;
- doraźnej kmisji powyływania honorowego obywatelstwa
- doraźnej komisji statutowo-regulaminowej w składzie: Mirosław Gajowniczek, Alicja Pytlińska, Marek Czarnecki, Stanisław Kolasa, Roman Ignasiak, Jan Morwiński;
- doraźnej komisji inwentaryzacyjnej w składzie: Piotr Mergner, Krzysztof Kowalczyk, Wiesława Śliwińska, Małgorzata Soboń, Aleksandra Kapuściak, Mirosław Gajowniczek;
- komisji gospodarki gminnej: Piotr Mergner, Andrzej Tuszyński, Jarosław Redel, Joanna Biegała, Dziekański, Stanisław Kolasa, Małgorzata Soboń, Marek Czarnecki, Wiesława Śliwińska, Mirosław Gajowniczek;
- komisji kultury, oświaty, kultury fizcznej i sportu w składzie:Tomasz Suchożebrski, Alicja Pytlińska, Jarosław Redel, Krzysztof Kowalczyk, Roman Ignasiak, Aleksandra Kapuściak, Irmina Dziekańska, Dziekański, Andrzej Okurowski, Wiesława Śliwińska, J. Józefowicz, Piotr Mergner, Górska, Małgorzata Soboń;
- komisji polityki społecznej w składzie: Joanna Wróblewska, Tomasz Suchożebrski, Górska, Alicja Pytlińska, Aleksandra Kapuściak, Andrzej Okurowski, Wiesława Śliwińska, Mirosław Gajowniczek, Krzysztof Kowalczyk, Jarosław Redel, Roman Ignasiak, Joanna Biegała;
- komisji budżetowej w składzie: Marek Czarnecki, Piotr Mergner, Henryk Tuszyński, Krzysztof Kowalczyk, Jan Morwiński, Andrzej Okurowski, Jarosław Józefowicz, Mirosław Gajowniczek, Joanna Wróblewska, Joanna Biegała, Irmina Dziekańska.

Żywiołową dyskusję wywołała kwestia wynagrodzenia burmistrza, które składa się z:
- wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 6000 zł brutto,
- dodatku funkcyjnego – 2100 zł brutto,
- wysługi lat – 1200 zł brutto,
- dodatku specjlanego równego – 3240 zł brutto.
Burmistrz zarabia więc 12 540 zł brutto.

Dyskusyję wywołał wlaśnie dodatek specjalny, przyznawany burmistrzowi z góry na 4 lata. Radny Roman Ignasiak postulował, by dodatek tem Rada Miejska przyznawała na rok i uchwalała rokrocznie po ocenie pracy burmistrza. Radny podkreślał motywującą rolę tego dodtaku, któy przyznawany z góry jest raczej demotywujący. Przeciwnego zdania był radny Jan Morwiński, który postulował zwiększenie wnagodzenia burmistrza w świetle jego zasług. Radny Henryk Tuszyński podniósł kwestię ukrytego dodatku do pensji burmistrza w postaci samochodu służbowego zakupionego przez gminę, a pozostającego w wyłącznym użytkowaniu Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego. Radny Roman Ignasiak wnioskował o przyznanie dodatku specjalnego na rok. Wniosek w głosowaniu oczywiście oddalono.
W głosowaniu nad podanym stanem wynagrodzenia burmistrza 12 ranych była ZA, 8 ranych WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu. 

Skarbnik przedsawił także planowane zmiany w budżecie na 2010 r. Dotyczyły one:
- zmiany stawek podatku od środków transportu na 2011 r.,
- przesunięcia na 2011 r. środków przeznaczonych na budowę dróg w 2010 r., co wynika z niezakończenia robót modernizacynych wielu dróg gminy, zastrzeżeń do jakości wykonanych prac, a w efekcie ich nieodebrania i wstrzymania wypłat. Okazało się, że z długiej listy dróg planowanych w 2010 r. do budowy czy rmeontu, faktycznie prace zakończono zaledwie na kilku drogach. W większości pozostałych dróg roboty pozostają w różnym stopniu zaawansowania.
Uchwalono nowe stawki czynszu dla lokali mieszkalnych, podnosząc je w stosunku do ubiegłego roku o 6 %. Stawki opłat za cznysz w 2011 r. wyniosą więc:
- dla lokali komunalnych 0,69 gr/m2
- dla lokali socjalnych 1,35 gr/m2
Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: