W dniu 29 listopada 2014 r. w Grodziskim Centrum Kultury, w prawie pełnej sali kinowej odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Radni złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia. Wybrano przewodniczącą i wiceprzewodniczących Rady oraz skład komisji rewizyjnej.

Nominacje na radnych wręczał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim Grzegorz Stefan Sędziński. Następnie sesję poprowadziła radna-seniorka Wiesława Śliwińska, rozpoczynając obrady od ślubowania. Po odczytaniu tekstu Roty przez prowadzącą obrady, radni w kolejności alfabetycznej złożyli ślubowanie. Następnie ślubowanie złożył burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Po ślubowaniu wybrana została komisja skrutacyjna w składzie: Irmina Dziekańska, Stanisław Pietruczuk, Ewa Górska. Na przewodniczącą Rady miejskiej zgłoszona została jedna kandydatka Joanna Wróblewska - przewodnicząca Rady poprzedniej kadencji. W tajnym głosowaniu uzyskała 18 głosów za, przy 3 wstrzymujących się.

- Chciałam serdecznie podziękować wysokiej Radzie i Państwu za zaufanie i powołanie mnie na przewodniczącą Rady tej VII kadencji - mówiła nowo wybrana przewodnicząca Joanna Wróblewska. - Z mojej strony deklaruję dla Państwa wszelką pomoc, doświadczenie i wiedzę. Postaram się ten mandat sprawować z wielką godnością i zaangażowaniem w prace na rzecz społeczności lokalnej.

Po wyborze przewodnicząca zgłosiła dwóch kandydatów na wiceprzewodniczących - Mirosława Gajowniczka - przedstawiciela społeczeństwa wiejskiego i Andrzeja Okurowskiego - przedstawiciela mieszkańców miasta. Obaj kandydaci zostali wybrani następującym stosunkiem głosów:

  • Mirosław Gajowniczek: za 17 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących się 3 głosy
  • Andrzeja Okurowski - za 20 głosów, przy jednym głosie nieważnym

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji rewizyjnej - jedynej wymaganej do działania Rady komisji. Do prac w komisji zgłosili się następujący radni: Katarzyna Curoł, Norbert Cegliński, Dorota Pieniążek, Jarosław Józefowicz, Stanisław Kolasa i Jan Morwiński. Ku zdziwieniu samej przewodniczącej i wielu osób na sali, do prac w komisji, której celem jest kontrola działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, nie zgłosił się żaden z radnych spoza ugrupowania wspierającego burmistrza.

Na tym zakończona została I sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Warto zauważyć, że sesja ta miała niecodzienny przebieg i władze gminy chciały jak najbardziej uatrakcyjnić jej przebieg dla zwykłych mieszkańców, na co dzień raczej mało zainteresowanych codzienną pracą samorządu. W przerwach pracy komisji skrutacyjnej występował grodziski chór Cantata. Swoje przemówienia mieli również wybrany na kolejną kadencję burmistrz i radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Dorota Stalińska.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z przebiegiem sesji poprzez relację zamieszczoną na youtube:

Polub nas na Facebook
Zobacz galerię: I uroczysta sesja Rady Miejskiej w Grodzisku


To może Cię zainteresować: