Rok 2021 zapamiętamy ze względu na pandemię COVID-19. Jednak dla gminy Jaktorów owocował on również w różnego rodzaju inwestycje. A trzeba przyznać, że w ciężkich czasach dla gospodarki jest to nie lada wyczyn.

Pod koniec czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Jaktorów, na której radni oceniali działalność Wójta Macieja Śliwerskiego w 2021 roku. Radni po raz kolejny z rzędu udzielili Wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2021 r. Oznacza to, że działania podejmowane przez Macieja Śliwerskiego jako Wójta oceniane są bardzo dobrze. I nie ma co się dziwić. Pomimo niepewnej sytuacji w gospodarce związanej z pandemią udało się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. A lista jest długa.

Najważniejszym przedsięwzięciem była rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły w miejscowościach Chyliczki i Chylice. Droga, która jest od lat wykorzystywana przez mieszkańców do szybkiego dojazdu do autostrady A2 na odcinku kilometra zyskała nową szerszą nawierzchnię asfaltową, a także chodnik o szerokości 2.5m, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa. Całość inwestycji wyniosła ponad 3 mln zł.

Kolejnymi ważnymi inwestycjami drogowymi, które udało się ukończyć były rozbudowy ulic Leśnej i Żytniej położonych na terenach miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Henryszew i Grądy, a także przebudowy chodników przy ulicach Mickiewicza i Okrężnej w miejscowościach Międzyborów i Bieganów. W przypadku tych inwestycji koszty wyniosły ponad 6,5 mln zł.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że z blisko 10 mln zł wydanych na powyższe inwestycje ponad 3,5 mln zł udało się Wójtowi Maciejowi Śliwerskiemu pozyskać z funduszy zewnętrznych.

Poza drogami gmina inwestuje również w rozwój mediów. Na przykład w 2021 roku wydano ponad 2 mln zł na 33 nowe odcinki sieci wodociągowych. Ale aby nie zabrakło wody dla nowo podłączonych domów modernizacji poddano lokalne ujęcia wody. W obecnym roku prace zostaną zakończone, a całkowity ich koszt przekroczy 6 mln zł.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: