Wszyscy zgodni – jest dobrze

30 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Jaktorów, na której wszyscy Radni zagłosowali jednogłośnie za wotum zaufania dla Wójta Macieja Śliwerskiego oraz udzielenia mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

Jak co roku wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast stają przed swoimi radami w celu przedłożenia raportów o stanie gminy/miasta oraz sprawozdań z wykonania budżetu za rok poprzedni. Podczas debaty radni wymieniają swoje spostrzeżenia, a zwieńczeniem są dwa głosowania. Pierwsze to udzielenie przez radę gminy wotum zaufania dla włodarza i drugie to udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok poprzedni. W przypadku gminy Jaktorów tegoroczny werdykt radnych był jednym z nielicznych w okolicy, a jego wynikiem była w przypadku obu głosowań jednomyślność.

A co udało się dokonać jaktorowskiemu samorządowi w 2020r.?

Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że zeszły rok był zupełnie odmienny. Pandemia COVID-19 początkowo postawiła znak zapytania przy wszystkich działaniach gminy. Jak później okazało się nie wszystko wywróciło się do góry nogami i możliwe było przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji. Najważniejszą i długo oczekiwaną była budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 719. Trasa ta z coraz bardziej nasilającym się ruchem kołowym stawała się jednocześnie coraz bardziej niebezpieczna dla rowerzystów. Udało się również przebudować kilka ważnych ulic w samym Jaktorowie. Są to Błotna, Ostatniego Tura i Pomorska. Rozbudowano także skrzyżowanie drogi 719 z ulicami Partyzantów i Armii Krajowej w Międzyborowie dzięki czemu ruch w tym miejscu jest teraz płynniejszy i jeszcze bardziej bezpieczny.

O innych wykonanych inwestycjach jak zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkoły w Jaktorowie można by rozpisywać się jeszcze długo, ale zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z pełnym Raportem o stanie gminy Jaktorów. Materiał przygotowany przez jaktorowski samorząd dostępny jest pod adresem bip.jaktorow.pl - w zakładce Raport o stanie gminy.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: