Głównym tematem sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 29 czerwca 2023 r. było podsumowanie ubiegłego roku. Radni przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe za 2022 r., a burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium.  

Rada Miejska rozpatrywała raport o stanie gminy za ubiegły rok podczas sesji, która odbyła się 29 czerwca 2023 r. w Pałacu Kultury w Brwinowie. Każdy mógł się już wcześniej zapoznać z treścią tego dokumentu i zgłosić się do debaty, jednak żaden z mieszkańców nie skorzystał z takiej możliwości. Burmistrz przedstawił dodatkową prezentację mówiącą o zadaniach realizowanych wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich i powiatem oraz zrealizowanych przez gminę inwestycjach.

Długa lista realizacji w 2022 r. obejmowała m.in. przebudowę, rozbudowę lub remont ulic: Kępińskiej, Szkolnej, Grudowskiej i Kościuszki w Brwinowie, ul. Karolińskiej w Otrębusach, dokończenie ul. Słonecznej w sołectwie Krosna, Grodziskiej, Małej i Mieszka I w Owczarni. Rozpoczęły się też prace przy przebudowie ul. Szkolnej w Żółwinie. Na terenie gminy powstało kolejnych pięć zielonych, ekologicznych przystanków autobusowych oraz dwa nowe place zabaw – przy przedszkolu przy ul. Lilpopa oraz w strefie rekreacji przy ul. Sochaczewskiej. Zostało też zmodernizowane boisko przy ZSO. Od ubiegłego roku Brwinów ma dwie nowe wizytówki: rzeźbę Ignacego Kozielewskiego stojącą przy pięknie zagospodarowanym, ukwieconym terenie wokół ronda (w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza) oraz pięknie zrewitalizowany zabytkowy pałac, który jest nową siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

Przy trzech osobach nieobecnych za wotum zaufania dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego zagłosowali radni: Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki i Maciej Żukowski. Od głosu wstrzymali się Adam Adamczyk i Karol Kühn, a przeciw był Dariusz Krzemiński.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brwinów za rok 2022 zostało przyjęte jednogłośnie, przy czterech osobach nieobecnych. Burmistrz Arkadiusz Kosiński uzyskał absolutorium. Za tą uchwałą zagłosowali radni: Adam Adamczyk, Marta Bartos, Aldona Górniak, Lidia Iwoła, Barbara Koralewska, Małgorzata Kucharska, Karol Kühn, Zbigniew Kurządkowski, Grzegorz Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna Olczak, Sławomir Rakowiecki, Michał Segit, Firmin Słojewski, Marek Winiarski, Rafał Wysocki i Maciej Żukowski. Przeciw był Dariusz Krzemiński.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński podsumował ubiegły rok słowami: „Rok 2022 był bardzo trudny, ale bardzo udany”. Dziękował wszystkim, którzy mają w tym udział – wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Brwinów, pracownikom szkół, przedszkoli, BPWiK, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Publicznej, a także sołtysom. Podkreślił też niezwykle ważną rolę radnych, którzy decydują ostatecznie o kształcie budżetu, podejmując uchwały dotyczące inwestycji i kierunków działania.

 

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: