Pandemia - czas wielkiej próby

W czasie pandemii wiele samorządów borykało się z problemami finansowymi. Mniejsze wpływy i dodatkowe wydatki w związku z walką z Covid-19 bardzo nadwyrężyły lokalne budżety. Jak w tej sytuacji poradził sobie samorząd powiatu pruszkowskiego? O tym, a także o bieżącej sytuacji i planach na przyszłość z Krzysztofem Rymuzą Starostą Pruszkowskim rozmawia Kamil Kubacki.

Kamil Kubacki: Niedawno minęła połowa bieżącej kadencji. Jakie były Państwa największe osiągnięcia w tym czasie?
Krzysztof Rymuza: Pierwsza połowa kadencji był to okres olbrzymiego wysiłku inwestycyjnego powiatu pruszkowskiego. Wybudowaliśmy kilka skrzyżowań i rond, wyremontowaliśmy i przebudowaliśmy ponad 3,5 km dróg, a dodatkowo uruchomiliśmy niezwykle potrzebne inwestycje kubaturowe.

KK: Na pewno wielkim wyzwaniem dla Powiatu Pruszkowskiego okazała się walka z pandemią…
KR: Pandemia zaskoczyła wszystkich. Szczególnie trudne były początki, kiedy tak naprawdę nikt nie zdawał sobie sprawy, z jakim przeciwnikiem mamy do czynienia. Powiat podjął olbrzymie wyzwanie i wysiłek, aby pozyskiwać środki i kupować wszystko, co było wówczas niezbędne. Nie tylko dla naszego szpitala, któremu przekazaliśmy m.in. respirator, ale również dla naszych szkół i pozostałych jednostek. Wspieraliśmy również straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe. Ponadto odpowiadaliśmy na apele innych podmiotów, np. Szpitala Kolejowego i Centrum Zdrowia w Tworkach. Organizowaliśmy cotygodniowe spotkania zespołu kryzysowego, wysłuchiwaliśmy i realizowaliśmy prośby o zaopatrzenie w poszczególne materiały. Wraz z upływem czasu pojawiła się też pomoc rządowa. W chwili obecnej jesteśmy pod tym względem bardzo dobrze zaopatrzeni.

KK: O pandemii z pewnością można powiedzieć, że jest ona okresem wielkiej próby. Nie tylko dla służby zdrowia, ale i edukacji.
KR: Dokładnie, zdalne prowadzenie zajęć to była wielka próba dla nauczycieli i też wielki stres dla uczniów. Fakt, że udało się doprowadzić do egzaminów maturalnych i uczniowie zdali je pomyślnie, to z pewnością wielki sukces, wynikający z kolosalnej pracy doświadczonych pedagogów z naszych szkół, Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, a także Rady i Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Na każdy sygnał o konieczności doposażenia, kupowaliśmy lub wypożyczaliśmy odpowiedni sprzęt informatyczny, tak aby wszyscy mogli uczestniczyć w zajęciach. Tak samo było w przypadku służby zdrowia, czyli szpitala powiatowego, który przetrwał okres pandemii z ogromnym wysiłkiem. Złożyło się na to wiele czynników m.in. zawirowania personalne. W szpitalu kilkukrotnie zmieniano ordynatorów, w końcu doszło też do zmiany dyrektora. To było wielkie wyzwanie dla samorządu powiatowego, ażeby przejść obronną ręką przez ten kolosalny kryzys. Myślę, że wyszliśmy z niego z twarzą. Pomimo pewnych błędów i niedociągnięć udało się to wszystko poukładać, minimalizując straty.

KK: A jak w tym czasie pracował Urząd?
KR: Urząd musieliśmy zamknąć dla petentów – uruchomiliśmy system informowania i zapisywania się internetowego. Na początku wzbudziło to wiele emocji. Z czasem część mieszkańców doceniła to, że mogą przyjść do nas po umówieniu się na określoną godzinę i szybko załatwić swoją sprawę. To była taka pewnego rodzaju wartość dodana.  Nauczyło nas to innego sposobu organizacji. Te same doświadczenia nabyliśmy w zakresie edukacji i w ochronie zdrowia, gdzie również trzeba było zinformatyzować wiele procedur. W tej chwili jesteśmy na znacznie wyższym poziomie informatyczno-cywilizacyjnym.

KK: Cyfryzacja i rozwój e-usług w powiecie zdecydowanie przyspieszyły.
KR: Z pewnością, ale to wyniknęło z wieloletniej strategii polegającej na informatyzacji naszych zasobów i procedur. To samo miało miejsce w służbie zdrowia. Obecnie mało kto potrafiłby się obejść bez e-recepty, e-zwolnienia, czy e-skierowania, zwłaszcza że bezpośredni kontakt z lekarzem, który mógłby być nośnikiem zakażenia, został mocno ograniczony. To była dobra decyzja, którą Rząd podjął już na początkowym etapie pandemii. W edukacji przebiegało to podobnie. Nie planowaliśmy nauczania zdalnego, ale intensywnie edukowaliśmy nauczycieli i młodzież w zakresie korzystania z tablic multimedialnych i z systemu informatycznego. W momencie, kiedy zaszła taka potrzeba, wszyscy byli na to przygotowani. W Starostwie również regularnie pogłębiamy wiedzę w zakresie e-urzędu i e-usług. Nowe rozwiązania spowodowały, że za niektóre zostaliśmy wyróżnieni w różnych konkursach, takich jak „Innowacyjny Samorząd” czy „Samorządowy Lider Cyfryzacji”. Jesteśmy dumni z osiągnięć Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ponieważ pracuje on głównie w oparciu o System Informacji Przestrzennej (SIP) pruszkowski.e-mapa.net, integrujący zasoby informacji przestrzennej na wspólnej platformie, służącej do ich udostępniania i realizacji procedur administracyjnych w postaci usług sieciowych. Narzędzie to jest dostępne dla wszystkich mieszkańców.

KK: Ostatnia sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego była sesją absolutoryjną. Gratuluję uzyskania wotum zaufania oraz absolutorium. Warto tutaj wspomnieć również o raporcie o stanie powiatu. Ten dokument jest skarbnicą wiedzy. Proszę powiedzieć, co w nim znajdziemy?
KR: Bardzo dziękuję. Co do raportu o stanie powiatu to od 28 maja jest on dostępny na naszej stronie internetowej, tak jak i raporty z poprzednich lat. W tym roku opracowany dokument to 137 stron, na których szczegółowo omówiony został zakres działalności poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego. Oprócz pracy samego Urzędu, raport  przedstawia działania jednostek podległych powiatowi. Myślę, że jest to bardzo ciekawa lektura, która pokazuje, jak bardzo zmieniał się nasz powiat w ostatnich latach. Zachęcam do przeczytania, ale mam też taką prośbę i apel do mieszkańców. Procedura przyjmowania raportu zawsze poprzedzona jest debatą. Mogą wziąć w niej udział mieszkańcy. Niestety kolejny już raz nikt z mieszkańców powiatu nie zabrał głosu w debacie, a przecież jest to możliwość bezpośredniego udziału w ocenie pracy powiatu. Mam głęboką nadzieję, że w następnych latach mieszkańcy zgłoszą swój udział w tym punkcie porządku obrad sesji. Jestem przekonany, że jest to konieczny element naszej demokracji samorządowej. Mieszkańcy mają taką możliwość i cieszyłbym się, gdyby z niej korzystali. Nie mniej jednak raport został przyjęty i pozytywnie zaopiniowany, a Zarząd otrzymał wotum zaufania i absolutorium.

KK: Zeszłoroczny budżet był trudny dla wszystkich samorządów. Mimo to realizacja budżetu w powiecie pruszkowskim została pozytywnie oceniona, co przełożyło się na otrzymanie nagrody za utrzymanie dyscypliny finansów.  
KR: Tak, tym razem gratulacje należą się Skarbnikowi Powiatu oraz pracownikom Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa. Pomimo COVIDu, pomimo dodatkowych wydatków, uzyskaliśmy zwiększenie ogólnej kwoty przychodów o 4% - to więcej niż było planowane, i przekroczyliśmy próg 200 mln zł przychodu. Udało nam się też zmniejszyć wielkość wydatków, a więc generalnie uzyskaliśmy pozytywny wynik finansowy. Warto tutaj powiedzieć o tym, że powiat pruszkowski zajął 4. Miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego 2020 w kategorii powiatów ziemskich. Spośród 314 powiatów byliśmy czwartym w Polsce, a pierwszym na Mazowszu. To chyba największa nagroda, ale i zobowiązanie na kolejne lata, by utrzymać tak wysokie notowania.

KK: Na ostatniej sesji ślubowanie przyjął nowy radny Mariusz Baranowski. Jakie funkcje będzie on pełnił w Radzie?
KR: Pan Mariusz Baranowski został radnym w miejsce Pani Urszuli Wojciechowskiej, która została Zastępcą Wójta Gminy Michałowice. Jest to wielki sukces i duma naszej Rady, że nasza koleżanka objęła tak wysoką funkcję. Pan Mariusz Baranowski został radnym z Gminy Brwinów i reprezentuje Dobro Wspólne. Zgłosił się do pracy w Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Rada powierzyła mu również funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

KK: Wybrany został także nowy Wiceprzewodniczący Rady, również z Klubu Dobro Wspólne.
KR: Tak. Ponieważ Pani Urszula Wojciechowska pełniła rolę Wiceprzewodniczącego Rady, na jej miejsce wybrano Artura Świercza, znanego jako „Barierołamacza”. Pan Artur będzie wspierał działania Rady i Zarządu w zakresie dostosowania naszych działań, a przede wszystkim inwestycji, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bardzo się cieszę, że będziemy mieć wsparcie osoby, która sama na co dzień boryka się z takimi problemami. Pozwoli to nam spojrzeć szerzej na pewne sprawy.

KK: Jakie są Państwa plany na resztę tej kadencji?
KR: Plany są niezwykle ambitne. Mamy zamiar zakończyć inwestycję dotyczącą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Wapiennej w Pruszkowie. W tym roku uruchomimy także budowę Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, zakończymy budowę Hali Praktyk w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Promyka oraz rozpoczniemy budowę basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ulicy Gomulińskiego. A dodatkowo planujemy wiele remontów dróg powiatowych oraz budowę czterech rond. Mam nadzieję, że to wszystko uda nam się zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat.

KK: Życzymy zatem sukcesów i oby wszystkie plany udało się zrealizować. Dziękuję za rozmowę.
KR: Dziękuję.

Polub nas na Facebook


To może Cię zainteresować: